• 2013-08-26

Kostas Kiritsis – Fiction / Non-Fiction

3 września we wrocławskim Arsenale Miejskim zostanie otwarta wystawa Kostasa Kiritsisa zatytułowana Fiction / Non-Fiction. Wystawa przygotowana została w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Artystycznego, organizowanego przez Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Mecenat nad nią sprawuje Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Kostas Kiritsis z serii „Aniołowie” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Kostas Kiritsis z serii „Aniołowie” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Kostas Kiritsis – ur. w 1962 roku w Szczecinie. Mieszka w Nowym Jorku. W latach 1980–1986 studiował na Politechnice Szczecińskiej, a w latach 1992–1995 w School of Visual Arts w Nowym Jorku. Oprócz pracy artystycznej zajmuje się edukacją w dziedzinie fotografii, prowadząc zajęcia warsztatowe dla dzieci, młodzieży i studentów, także w macierzystej School of Visual Arts.

Wystawa jest premierową prezentacją zarówno starszych (z lat 90.), ale nie pokazywanych jeszcze prac, jak i dzieł nowych, przygotowanych specjalnie na tę ekspozycję. Poprzednią wystawę Kostasa Kiritsisa, Cywilizacje, Ośrodek Kultury i Sztuki organizował w 2004 roku. Tytuł wystawy Fiction / Non-Fiction zwraca uwagę, iż te same pojęcia, za pomocą których rozróżnia się fikcję literacką i literaturę faktu, odnoszą się również do obrazów.

W twórczości tego artysty stale obecna jest inspiracja opowiadaniami Jorge Luisa Borgesa z tomiku Fikcje, a szczególnie Biblioteką Babel. Jednak w jego pracach to nie fikcja dominuje nad rzeczywistością, ale odwrotnie – materialny konkret wdziera się w świat fikcji, tworząc realne metafory.

Kostas Kiritsis w niekonwencjonalny i oryginalny sposób wykorzystuje możliwości klasycznych technik fotograficznych. Fotografia istotna jest dla niego nie tylko jako obraz, ale także jako materialny przedmiot – obiekt. Tworzywem swoich prac Kostas Kiritsis uczynił papier, który jest nie tylko podłożem obrazu, ale także jego dopełnieniem, nadającym mu byt realnego obiektu z własnym życiem i historią. Dla sensu jego prac istotne są ślady, jakie zostawia na papierowej fotografii upływający czas i indywidualna historia fotografii-przedmiotu. Dokonywane przez niego ingerencje w obraz prowadzą do destrukcji fotografii-przedmiotu, czyniąc z niej symboliczny relikt, świadectwo czasu i jego przemijania.

Wielkim tematem w twórczości tego artysty jest nasza cywilizacja: jej życie i śmierć. Jego prace są projekcją wyobraźni, rzutowaną często na dzisiejszą rzeczywistość z perspektywy odległej przyszłości.

Szczególnie intensywnie stosowaną przez tego autora formą prac fotograficznych jest unikatowa książka, wykonana przez niego własnoręcznie z wykorzystaniem własnych zdjęć układających się w tematyczne serie. Książka istotna jest tu ze względu na symboliczne znaczenie księgi jako obiektu przechowującego wiedzę – tworzącego ludzką cywilizację. Jednocześnie Kostas Kiritsis ukazuje w swoich pracach narastający proces zastępowania tradycyjnej formy tekstowej przez obrazy. Jego księgi stanowią swoiste requiem dla tej formy przekazu; są hołdem składanym jej przez obraz.

Zestaw prac tworzących wystawę sięga do symboliki wszystkich trzech form tego szczególnego przedmiotu, jakim jest książka: księgi, książki i książeczki. Wielkie księgi, o rozmiarach przekraczających wzrost człowieka, do których wnętrza można wejść, spacerując miedzy kartami – to niezwykłe doświadczenie dla widza. W ramach ekspozycji są też obecne małe książeczki, zamknięte w podświetlonych pojemnikach-szkatułkach. Ich zawartość ukazuje osobistą małą apokalipsę kogoś, kto chodząc po ulicach tętniącego życiem ogromnego miasta myśli o tym, że to wszystko, co dzieje się teraz, właśnie mija i wkrótce nie będzie po tym już nawet śladu, dokładnie tak samo, jak po antycznych cywilizacjach…

Prawdziwa wolność twórcza – swobodne poszukiwanie własnych oryginalnych form – przynosi najciekawsze rezultaty wówczas, gdy oparta jest na poszanowaniu tradycji i zrozumieniu jej wartości – taki wniosek można wynieść z kontaktu z pracami Kostasa Kiritsisa. Może to zanurzenie w trzech kulturach jednocześnie: greckiej, polskiej i amerykańskiej pozwala temu artyście tak swobodnie poruszać się między tradycją a nowatorstwem?

Elżbieta Łubowicz – kurator wystawy

Organizatorzy: Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu i Muzeum Miejskie Wrocławia

Wernisaż: 3 września 2013 roku, godz. 17.00
Arsenał Miejski
Wrocław, ul. Cieszyńskiego 9
Wystawa otwarta do 10 października 2013 roku

Spotkanie autorskie Kostasa Kiritsisa: 3 września 2013 roku, godz. 18.30
Galeria Entropia
Wrocław, ul. Rzeźnicza 4

Dodaj komentarz