• 2013-08-24

Rudolf Arnheim o naturze myślenia

2 września nakładem wydawnictwa słowo/obraz terytoria ukaże się książką Rudolfa Arnheima Myślenie wzrokowe.

Rudolf Arnheim „Myślenie wzrokowe” – okładka (źródło: materiały prasowe)

Rudolf Arnheim „Myślenie wzrokowe” – okładka (źródło: materiały prasowe)

Tezy zawarte w książce Myślenie wzrokowe, po raz pierwszy wydanej w roku 1969, są prowokacyjne i dalekosiężne. Arnheim twierdzi, że myślenie jest ze swej natury percepcyjne. Twierdzi też, że starożytna dychotomia między obserwacją a myśleniem, między odczuwaniem a rozważaniem jest mylna i wprowadza w błąd. Nawet podstawowe procesy postrzegania pociągają za sobą mechanizmy typowe dla myślenia, a myślenie odbywa się za pomocą zmysłu wzroku.

Fragment Przedmowy:

Moje wcześniejsze badania nauczyły mnie, że działalność artystyczna jest formą rozumowania, w której nierozdzielnie splatają się ze sobą postrzeganie i myślenie. Uznałem, że muszę stwierdzić, iż ktoś, kto maluje, pisze, komponuje czy tańczy, myśli zmysłami. Ta jedność postrzegania i myśli okazała się zresztą cechować nie tylko sztukę. Analiza naszej wiedzy na temat percepcji wzrokowej uświadomiła mi, że niezwykłe mechanizmy, za których pomocą zmysły ujmują doświadczenie, są niemal identyczne z działaniami opisywanymi przez psychologię myślenia. I odwrotnie – bardzo wiele wskazuje na to, że domeną naprawdę twórczego myślenia w każdej sferze poznania jest dziedzina wyobraźni.

Rudolf Arnheim (1904–2007) – psycholog, estetyk, teoretyk sztuki i filmu. W latach dwudziestych zajmował się psychologią eksperymentalną i filozofią, był też jednym z pionierów europejskiej myśli filmowej (Film jako sztuka, wyd. pol. 1961) i radiowej (Radio: An Art Of Sound, 1936). W 1934 roku opuścił nazistowskie Niemcy, udając się na emigrację do Anglii, a następnie do USA. Tu pracował nad koncepcją psychologii sztuki (Sztuka i percepcja wzrokowa. Psychologia twórczego oka, wyd. pol. 1978, 2004). Wykładał w prestiżowych uczelniach amerykańskich: w nowojorskim Sarah Lawrence College, na Uniwersytecie Harvarda oraz na Uniwersytecie w Michigan, rozwijając psychologiczną teorię widzenia.

Rudolf Arnheim Myślenie wzrokowe
Premiera: 2 września 2013 roku
słowo/obraz terytoria

Dodaj komentarz