Lubelska część projektu Wschód Kultury

Od 1 do 6 października w Lublinie potrwa festiwal Integracje – Mediacje oraz Kongres Kultura dla Partnerstwa Wschodniego.

Wschód Kultury (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wschód Kultury (źródło: materiały prasowe organizatora)

Festiwal i kongres odbędą się w ramach projektu współpracy trzech miast Polski Wschodniej Wschód Kultury organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury.

Do wzięcia udziału w kongresie Kultura dla Partnerstwa Wschodniego organizatorzy zapraszają doświadczonych praktyków kultury, menadżerów, artystów, a także samorządowców i urzędników odpowiedzialnych za tworzenie polityk kulturalnych, którzy spotkają się z filozofami i badaczami kultury, aby wypracować sposoby realizacji wizji wspólnej przestrzeni kulturowej: Europy bez podziału na Unię Europejską i Partnerstwo Wschodnie.

Wśród obszarów tematycznych kongresu znajdują się zagadnienia związane z prowadzeniem współpracy pomiędzy twórcami kultury, samorządami lokalnymi i organizacjami pozarządowymi (blok Kultura zaangażowana społecznie), rozwojem przemysłów kreatywnych i ekonomiki kultury, finansowaniem kreatywności, przechodzeniem od art & business do culture & business (blok Kultura dla rozwoju) czy wykorzystaniem nowych technologii w praktykach kulturowych, ujęciem kultury jako środowiska komunikacji i mediów oraz kształceniem kompetencji związanych z nowymi mediami (blok Kultura nowych technologii).

Kongres będzie również miejscem konkretnych działań artystycznych podczas Festiwalu Integracje – Mediacje. To prezentacje artystyczne, pokazy najlepszych praktyk ukazujących różnorodność współczesnych kultur każdego z krajów Partnerstwa Wschodniego.

Lublin chce porwać Europę na Wschód, przypominając o wspólnocie korzeni cywilizacyjnych i odwołując się do solidarności społecznej, która jest jedną z fundamentalnych wartości europejskich. Dokonując tego porwania, Lublin zbliży Unię Europejską z Europą Wschodnią, ukaże jej wspaniałe tradycje duchowe i dzisiejszy wielki potencjał dla współpracy kulturalnej, rozładuje lęki i uprzedzenia zapieczętowane po obu stronach, odczaruje granicę rozdzielającą te dwa światy – i zaczaruje Zachód oryginalnymi wizjami artystycznymi. W duszy Starej Europy Lublin przebudzi tęsknotę za Wschodem, żywą w niej od zawsze, i stanie się partnerem w jej zaspokajaniu.

Integracje tworzą przestrzeń do wymiany idei artystycznych partnerów ze Wschodu i Zachodu Europy, wymiany doświadczeń i warsztatu twórczego, wreszcie – do realizacji wspólnych projektów zarówno artystycznych jak i społeczno-kulturowych.

Integracje to poszukiwanie nowej formuły festiwalu. Zmierzają ku temu, co w kulturze nowe, rozwojowe, korespondujące z przemianami współczesnego świata, a bardziej jeszcze wyprzedzające te przemiany.

Rozpoczyna się otwarty nabór, w którym można zgłosić się do udziału w projektach realizowanych w ramach Wschodu Kultury i stworzyć z nami program tego wyjątkowego przedsięwzięcia.

ALFABETY(zmy). W skład projektu wejdą warsztaty, publikacja oraz wystawa poświęcone sztuce mediów. Do udziału organizatorzy zapraszają naukowców (kulturoznawców, socjologów, lingwistów, teoretyków sztuki, mediów, komunikacji, antropologów), artystów (designerów, artystów wizualnych, typografów, projektantów DTP i webowych, filmowców), dziennikarzy i animatorów kultury – wszystkich chętnych, którzy mają ochotę skomentować w dowolny sposób medialne alfabety i obyczaje.

Do końca sierpnia potrwa nabór otwarty na różne medialne formy i języki wypowiedzi (klipy audio i video, infografiki i projekty designerskie, zdjęcia, eseje, komentarze, studia przypadków, instalacje i obiekty artystyczne) będące impresjami i/lub krytycznymi komentarzami na temat.

Zebrane materiały posłużą jako zasoby, które zostaną pokazane i przepracowane w ramach warsztatów designerskich podczas festiwalu. Podczas warsztatów projektanci i teoretycy będą wspólnie szukać/projektować formę łączącą zebrane wypowiedzi i języki. W ramach projektu wydamy książkę poświęconą tematyce sztuki mediów a na bazie klipów zrealizujemy dokument filmowy.

Eaststreet to pierwsza tak duża zbiorowa prezentacja fotografii ulicznej artystów z Europy Wschodniej, ze szczególnym ukierunkowaniem na kraje Partnerstwa Wschodniego.

Wystawa ma na celu zebranie i zaprezentowanie zbiorowego portretu człowieka w przestrzeniach publicznych Europy Wschodniej oraz znaleźć odpowiedź na pytania: jakim przemianom i interakcjom one podlegają; jak człowiek kształtuje swoje otoczenie, a jak ono wpływa na jego życie; co kryje się pod powierzchnią codzienności. Formuła fotografii ulicznej idealnie przystaje do tej tematyki, ale w tym przypadku nie jest rozumiana ściśle i konserwatywnie – na wystawie znajdzie się miejsce również dla szeroko rozumianego dokumentu.

Wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać prace w otwartym naborze trwającym do 25 sierpnia. Wybrane fotografie zostaną profesjonalnie przygotowane do ekspozycji i zaprezentowane podczas wystawy w nowo otwartym budynku Centrum Kultury w Lublinie. Wystawie towarzyszyć będzie specjalny katalog z informacjami o prezentowanych autorach oraz dyskusja na temat fotograficznej dokumentacji przestrzeni publicznej.

Organizator: Warsztaty Kultury w Lublinie.

Projekt Wschód Kultury
Kongres Kultura dla Partnerstwa Wschodniego
Festiwal Integracje – Mediacje
1-6 października 2013 r.
Lublin

Dodaj komentarz