• 2013-08-14

Fotografie Agaty Kierat Kulej w Galerii Schody

Od 14 do 23 sierpnia w Galerii Schody w Warszawie można oglądać wystawę fotografii Agaty Kierat Kulej pt. Opression. Artystka porusza w nich m.in. tematykę cielesności oraz roli kobiety.

Agata Kierat-Kulej „Animus Woman”, wystawa „Opression”, Galeria Schody w Warszawie (źródło: materiały prasowe)

Agata Kierat-Kulej „Animus Woman”, wystawa „Opression”, Galeria Schody w Warszawie (źródło: materiały prasowe)

Agata Kierat Kulej jest niezależną artystką sztuk wizualnych i przedsiębiorcą. Zajmuje się projektowaniem ubioru i scenografii modowej, fotografią artystyczną i konceptualną oraz malarstwem. Uczestniczy w wystawach, plenerach, warsztatach, konkursach. Prowadzi autorskie warsztaty, wykłady i seminaria.

Koncept, przekaz, stany emocjonalne ukryte w człowieku i sam człowiek są dla niej ważnymi elementami w tworzeniu sztuki. Podejmuje temat człowieka, który jest ciałem, który jest narażony na różne kaprysy ciała, ukazane w sposób kontrolowany lub niekontrolowany. Prowadzi grę z ciałem, poruszając różne tematy, również związki cielesności i tożsamości. Traktuje ciało jako manifest indywidualizmu, niepowtarzalności, nieskrępowania.

Głównym tematem fotografii jest człowiek, akt, portret. Ujęcia na pozór proste łączą klasykę ze współczesnością. Poruszane tematy kryją za sobą wiele emocji związanych z wewnętrznym dialogiem. Tak artystka mówi o swoich fotografiach:

Człowiek konstruuje moją przedstawianą rzeczywistość na obrazie i sprawia niebywałą moc oddziaływania na widza, poprzez grę form cielesnych. Poezja i niedopowiedziane ujęcia budują magię, która tworzy specyficzny klimat fotografii na pozór nie możliwy do odszyfrowania. Fotografię traktuję również jako źródło emocji i energii. Równolegle pracuję nad odbiorem intelektualnym i emocjonalnym. Staram się tworzyć zagadkę, dzięki której odbiorca przechodzi od pożądania do otwarcia się na porządek wyobraźni, do pytania o sens, od pewności do zaniepokojenia. Fotografia ma uwrażliwiać, poruszać, wstrząsnąć, skłonić do myślenia, marzenia, fantazjowania i medytacji. Ostatecznie ma pobudzić do refleksji filozoficznej.

Profesor ASP, dr. hab Prot Jarnuszkiewicz:

Pierwotne nadanie wszczepione w naturę kobiety współcześnie zmienia się. Strażniczka ogniska domowego kształtującego przyszły obraz świata zmienia wyznaczoną rolę i zrównuje ją w funkcjach i zadaniach z rolą mężczyzny. Nowe wyrażanie kobiecości buduje refleksję dotyczącą człowieczeństwa w postępie cywilizacyjnym świata oraz tworzy wiele odmian samotności.

Opression – wystawa fotografii Agaty Kierat Kulej
Od 14 do 23 sierpnia 2013 roku
Galeria Schody w Warszawie

Dodaj komentarz