• 2013-08-10

Gérard de Nerval – francuski romantyk

2 września wydawnictwo słowo/obraz terytoria opublikuje Śnienie i życie – zbiór autobiograficznej prozy twórcy okresu romantyzmu Gérarda de Nervala.

Gérard de Nerval „Śnienie i życie” – okładka (źródło: materiały prasowe)

Gérard de Nerval „Śnienie i życie” – okładka (źródło: materiały prasowe)

Gérard de Nerval przez długi czas zaliczany był do tak zwanych pomniejszych romantyków. Jego dzieło, rozproszone i w dużej części niedokończone, sprawiało problem czytelnikom, komentatorom, historykom literatury i wydawcom. Dopiero ostatnie dziesięciolecia radykalnie zmieniły jego status w historii literatury. Waga dzieła Nervala wydatnie wzrosła dzięki literaturoznawczemu zwrotowi w filozofii współczesnej, która począwszy od Michela Foucaulta, szerzej zajęła się jego pismami, widząc w nich znakomitą egzemplifikację obłędu i problemu ludzkiej tożsamości.

Śnienie i życie obejmuje całą autobiograficzną prozę Nervala z lat 1850–1855, okresu, w którym powstały jego największe dzieła. Sylwia, Pandora i Aurelia – trzy imiona kobiet i wszystkie najważniejsze dziedziny twórczości pisarza: dzieciństwo, podróże i mityczny świat, a także rozpacz oraz poczucie bycia wyklętym. Zamki Bohemy, Noce październikowe oraz Przechadzki i wspomnienia, łącząc prozę i poezję, fikcję i autobiografię, reportaż i nowelę, dają wgląd w dziewiętnastowieczne realia oraz w umysłowość samego Nervala, jego zmagania z rzeczywistością i literacką formą. Z kolei Przemytnicy to palimpsestowa opowieść o przemierzaniu meandrów historii, które okazują się meandrami ludzkiego umysłu.

Gérard de Nerval (1808–1855) – francuski poeta, eseista, krytyk teatralny i tłumacz, przedstawiciel romantyzmu. W Polsce wydano m.in. jego Podróż na Wschód, Sylwię, Córki ognia, Aurelię i Zwierzenia Mikołaja Restifa. Jego sonety uznaje się za prekursorskie względem surrealizmu. Tłumaczył Fausta Goethego i poezje Heinego. Był aktywnym członkiem paryskiej cyganerii artystycznej. Cierpiał na chorobę psychiczną, pod której wpływem popełnił samobójstwo.

Gérard de Nerval Śnienie i życie
Premiera: 2 września 2013 roku
słowo/obraz terytoria

Dodaj komentarz