• 2013-08-06

Ryszard Waśko na otwarcie Trafostacji Sztuki

Od 2 sierpnia w Szczecinie można oglądać wystawę twórczości międzynarodowego artysty konceptualnego Ryszarda Waśki pt. Genesis, inaugurującą działalność TRAFO Trafostacji Sztuki.

Ryszard Waśko „Portret artysty jako Rose Selav”, kadr z filmu, 1997 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Ryszard Waśko „Portret artysty jako Rose Selav”, kadr z filmu, 1997 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Zbieram doświadczenia poprzez pamięć. Ona znika, przechodzi, odwołuje się do emocji.

– Ryszard Waśko

Monograficzna wystawa Genesis jest pierwszą w Polsce i na świecie tak wyczerpującą prezentacją twórczości wybitnego konceptualisty – Ryszarda Waśki.

TRAFO Trafostacja Sztuki prezentuje międzynarodowego artystę, wizjonera i kuratora, który przez ostatnie trzy dekady, z włączeniem całej swojej rodziny, tworzy nowy rozdział światowej historii sztuki. Jego działania skupione wokół twórczego procesu są świadectwem tezy, że każda aktywność w sztuce jest sztuką. Ryszard Waśko łączy działania artystyczne z pełnieniem funkcji organizatora, aktywisty i kuratora. To właśnie on zainicjował i zrealizował w 1981 roku największą w powojennej Polsce międzynarodową wystawę sztuki współczesnej Konstrukcja w Procesie, w której udział wzięli między innymi Sol LeWitt, Richard Serra czy Richard Long.

Genesis jest heterogenicznym przeglądem dzieł z lat 1972–2013. Obejmuje szeroki wachlarz praktyk artystycznych z najróżniejszych dziedzin sztuki: fotografii, filmu, wideo, rysunku, obrazu olejnego, instalacji, rzeźby, akcji artystycznych i performance. Używane przez Ryszarda Waśkę formy i style z trudem poddają się klasyfikacji. Tematycznie artysta odnosi się do różnych nurtów i trendów sztuki. Używa terminu konceptualizm metaforyczny, który jego zdaniem najlepiej charakteryzuje prace, które stworzył.

Punktem wyjścia dla narracji wystawy są fotografie z lat 70. XX wieku, okresu, gdy Ryszard Waśko był członkiem Warsztatu Formy Filmowej. W tym czasie powstały pierwsze transmedialne prace fotograficzne, takie jak Fotografia czterowymiarowa, Portret pocięty oraz filmy Zaprzeczenie i Prosto-Krzywa, badające strukturę i istotę medium filmowego i fotograficznego. Lata 80. artysta w większości spędził w Berlinie, wówczas zachodnim, jako stypendysta DAAD. Okres ten reprezentuje kluczowa praca z 1988 roku – cykl fotografii Hypothetical Checkpoint Charlie, w której Waśko, dokonując metafizycznej dekonstrukcji struktur muru berlińskiego, profetycznie przewidział jego upadek rok później. Lata 90., okres intensywnej aktywności artysty jako organizatora wydarzeń (powołanie do życia Międzynarodowego Muzeum Artystów), akcentuje rekonstrukcja instalacji Small Rose Garden (1998).

Główną część wystawy Genesis tworzą prace powstałe po 2000 roku, w większości prezentowane w Polsce po raz pierwszy. Ich tematyka oscyluje wokół zagadnień związanych ze współczesnością, którą należy rozumieć przede wszystkim jako erę nowoczesnych mediów. Dzisiaj, w dobie nadmiernej produkcji obrazów, Waśko sięga po tradycyjną technikę, jaką jest malarstwo olejne. Na wystawie w TRAFO Trafostacji Sztuki będzie można obejrzeć między innymi prace z cyklu TV Stories oraz najnowszą serię płócien, w których nawiązany jest dialog z klasykami takimi jak Goya czy też Caravaggio.

Sztuka Ryszarda Waśki nie była dotąd tak dobrze znana polskiej publiczności. Genesis jest próbą odtworzenia ewolucji konceptualnej myśli artysty w ostatnich 40 latach. Otwarcie TRAFO Trafostacji Sztuki w Szczecinie jest wyjątkową okazją do pokazania obszernego, monograficznego przeglądu dorobku Ryszarda Waśki i potraktowania tej prezentacji jako nowego początku.

Wystawa Ryszard Waśko. Genesis jest częścią dziewiątej edycji festiwalu inSPIRACJE, który na stałe wpisał się w mapę najciekawszych wydarzeń artystycznych w Polsce. Tegoroczna edycja zakłada nowatorską formę. Prace będą wkomponowane nie tylko, jak to było dotychczas, w przestrzeń instytucji kultury 13 muz, ale także pokazane w TRAFO Trafostacji Sztuki w Szczecinie.

Podczas pierwszego weekendu działalności Trafostację Sztuki w Szczecinie odwiedziło ponad 2000 osób.

Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom, którzy przybyli na uroczystość otwarcia Trafostacji Sztuki. Liczyliśmy na duże zainteresowanie, ale nie spodziewaliśmy się, że odwiedzi nas aż 2000 osób. Dzięki współpracy z Baltic Neopolis Orchestra, Szymonem Brzóską oraz Kają Kołodziejczyk inauguracja centrum nabrała wyjątkowego charakteru. Dopełnieniem tego niezwykłego wieczoru był koncert niemieckiego kompozytora Hauschki. Nasi goście byli pod wrażeniem zarówno wystawy inauguracyjnej Ryszard Waśko. Genesis jak i samego obiektu, w którym wielu z nich po prostu się zakochało.

– powiedziała Constanze Kleiner, Reprezentant Zarządcy Trafostacji Sztuki w Szczecinie

TRAFO Trafostacja Sztuki w Szczecinie to pierwsze centrum sztuki współczesnej w tym regionie Polski. Mieści się w zabytkowej transformatorowni przy ul. Świętego Ducha. Zaprojektowana w 1912 roku modernistyczna bryła, nawiązuje swoją ceglaną formą do najstarszego w mieście Kościoła Św. Jana. Po rewitalizacji (2012-2013) nowoczesne wyposażenie usytuowanych na kilku piętrach pomieszczeń umożliwia zróżnicowaną działalność wystawową, a imponujący hall główny pozwala na prezentację interdyscyplinarnych projektów. Jego działalność obejmuje organizację wystaw i ich promocję, projekty edukacyjne i wydawnicze oraz międzynarodową współpracę i wymianę artystyczną.

Ryszard Waśko. Genesis
2 sierpnia – 20 października 2013 r.
TRAFO Trafostacja Sztuki
Szczecin

Dodaj komentarz