• 2013-08-05

Muzyka w Raju

Od 16 do 24 sierpnia w pocysterskim zespole klasztornym w Gościkowie-Paradyżu potrwa kolejna edycja Festiwalu Muzyka w Raju, który prezentuje różnorodne zjawiska muzyczne z przestrzeni szeroko rozumianej muzyki dawnej.

Muzyka w Raju, logo (źródło: mat. prasowe)

Muzyka w Raju, logo (źródło: mat. prasowe)

Festiwal poświęcony jest w pierwszej kolejności projektem poświęconym muzyce, która powstawała w nieco dalszej przeszłości. Po kilku latach eksperymentów, w roku 2013 festiwal powraca do programu ograniczającego się niemal wyłącznie do muzyki dawnej.

Festiwal Muzyka w Raju stwarza możliwość do kreowania nowych formacji, które mogą przetrwać próbę czasu i zmienić się w poważne przedsięwzięcia artystyczne i organizacyjne. Aspektem filozofii festiwalu jest doprowadzanie do współpracy muzyków, którzy bez ingerencji organizatorów festiwalu prawdopodobnie nigdy by się nie spotkali albo ich spotkania nie miały by takiej systematyczności i intensywności. Ziemia Lubuska staje się na przełomie lipca i sierpnia wielką sceną dla muzyki dawnej.

W programie festiwalowym Muzyki w Raju znajduje się m.in. orkiestra Les Ambassadeurs, która podejmie się wykonania kompozycji Christopha Graupnera i Georga Philippa Telemanna, zespół Il Tempio Armonico, który wykona koncerty Antonio Vivaldiego, czy trio La Mouvance z programem Ad cantus letitie – nieszpory w Anglii.

Poprzedzający główną część festiwalu cykl koncertowy Przedsionek Raju, na który w ubiegłym roku złożyło się 11 koncertów, tym razem liczy aż 21 koncertów i prowadzi nas w wiele niezwykłych i mało znanych miejsc. To także część filozofii festiwalu, odkrywania nie tylko dawnej muzyki, ale również dawnej ciszy i dawnego skupienia, dzięki którym można lepiej rozumieć świat, ludzi i siebie samych.

Muzyka w Raju – festiwal muzyki dawnej, organizowany corocznie w drugiej połowie sierpnia w zespole poklasztornym i dawnym kościele cysterskim, powszechnie znanej pod nazwą Paradyż, w Gościkowie. Na festiwalu, którego pierwsza edycja odbyła się w 2003 prezentowana jest świecka i sakralna muzyka średniowieczna, renesansowa i barokowa, od 2011 również klasyczna i romantyczna.

Festiwal Muzyka w Raju
od 16 do 25 sierpnia 2013 roku
Gościkowo-Paradyż

Dodaj komentarz