• 2013-08-02

Miejskie Narracje Przestrzenne. Rozdział III Wełnowiec + Józefowiec

Od 19 sierpnia do 9 września potrwa nabór do cyklu sesji warsztatowo-eventowych Miejskie Narracje Przestrzenne. Rozdział III Wełnowiec + Józefowiec.

Miejskie Narracje Przestrzenne. Rozdział III Wełnowiec + Józefowiec (źródło: materiały prasowe organizatora)

Miejskie Narracje Przestrzenne. Rozdział III Wełnowiec + Józefowiec (źródło: materiały prasowe organizatora)

Cykl sesji warsztatowo-eventowych, organizowanych raz w roku przez SARP Katowice we współpracy z WST w Katowicach, WA PŚL, ASP Katowice, UŚ, prowadzonych przez zaproszonych przez SARP moderatorów (architektów, urbanistów, architektów krajobrazu, designerów, artystów, socjologów, antropologów kultury) z Polski i zagranicy.

Idea: poszukiwanie nowych pomysłów na rozwój i rewitalizację zaniedbanych lub mniej aktywnych dzielnic miasta oraz odświeżenie ich wizerunku na podstawie scenariuszy wypracowanych w interdyscyplinarnych zespołach stworzonych przez uczestników warsztatów – studentów oraz młodzieży. Podczas warsztatów każdego roku prowadzona jest narracja dla innej dzielnicy Katowic (edycja zadania 2011 – Szopienice, edycja 2012 – Ligota, edycja 2013 to Wełnowiec – Józefowiec). Uczestnicy opracowują wybranymi metodami analizy dossier dzielnicy, wykorzystując metodę map mentalnych, dokumentację fotografczną, dźwiękową, multimedialną, które pomogą im we wskazaniu potencjału danej części miasta lub zdefiniowaniu tkwiących w niej problemów.

Celem sesji warsztatowo-eventowych jest zaproponowanie interwencji angażującej społeczność dzielnicy oraz środowisko architektów, projektantów, socjologów. Interwencja może mieć różnorodny charakter, np. wydarzenia typu flash mob, gali, jarmarku, gry miejskiej, happeningu,lub innego działania. Efektem warsztatów jest stworzenie unikatowego zapisu narracji przestrzennej odmiennej dla każdej dzielnicy. Realizacja projektu będzie dokumentowana w formie zapisu audiowizualnego.

Wyborem kolejnej dzielnicy Katowic (edycja 2013) z pierwotnego zbioru przygotowanej w roku 2010 listy jest Wełnowiec – Józefowiec. Intencją tego wyboru jest zwrócenie się ku miejskiemu obszarowi o zupełnie innej niż rok temu charakterystyce, a tym samym budowanie całościowego obrazu miasta na, który się składają zróżnicowane przestrzenie miejskie. Wełnowiec – Józefowiec jest jedną z historycznych dzielnic Katowic, które powstały na bazie przemysłu ciężkiego – kopalni Hohenlohe w XIX. Jest to również jedna z niewielu dzielnic Katowic, który graniczy z dwoma sąsiednimi miastami Siemianowicami Ślaskimi i Chorzowem (terenem Parku Ślaskiego). Przemysłowe wątki są nadal obecne w tej dzielnicy, w której zloklaizowane są zakłady związane z przemysłem górniczym i maszynowym. W dzielnicy znajdują się również obiekty usługowe – kościoły, szpital oraz nowe osiedla mieszkaniowe wybudowane w sąsiedztwie starej kolonii domków robotniczych Alfred. Część istniejących obiektów przemysłowych została rozebrana , nieliczne zaadaptowano do nowych funkcji.

Mimo, że Wełnowiec – Józefowiec jest dobrze skomunikowany z centrum miasta, nie należy do dzielnic postrzeganych jako atrakcyjne i przyjazne mieszkańcom. Z tego też względu jej przestrzeń stanowi wyzwanie dla działań realizowanych w ramach cyklu Miejskie Narracje Przestrzenne.

Terminy:
19 sierpnia – początek naboru zgłoszeń uczestników
9 września – zakończenia naboru zgłoszeń uczestników
16-18 września – warsztaty charrette
18 września – event finałowy

Miejskie Narracje Przestrzenne. Rozdział III Wełnowiec + Józefowiec  
Zgłoszenia: od 19 sierpnia do 9 września 2013 r.

Dodaj komentarz