• 2013-07-22

Andrzej Filipowicz – Struktury rzeczywistości

Od 19 lipca w Galerii Schody w Warszawie można oglądać wystawę prac Andrzeja Filipowicza pt. Struktury rzeczywistości.

Autor pracy: Andrzej Filipowicz (źródło: materiały prasowe organizatora)

Autor pracy: Andrzej Filipowicz (źródło: materiały prasowe organizatora)

Prezentowane na wystawie prace są próbą odpowiedzi na pytanie, czy obrazy nieprzedstawiające mogą być obszarem poszukiwania dowodów na istnienie w sztukach wizualnych Pozornej rzeczywistości, czyli takiej, w której subiektywny obraz jest łudząco podobny do obrazu odbieranego powszechnie jako rzeczywisty.

Większość pokazanych tu prac powstała z inspiracji przyrodą kanadyjską, jej bezmiarem, różnorodnością form, faktur i kolorów. To podczas kilkuletniego pobytu w Kanadzie nasunęła mi się myśl o odrzuceniu w twórczości pojęć początku oraz końca i zastąpieniu ich pojęciem nieskończoności. Przyjęcie tej tezy skłoniło artystę do swobodnej transpozycji obserwowanych obrazów i przeżywanych wrażeń, co z kolei pozwoliło na zwiększenie twórczego manewru i przeniesienia własnych sugestii w Układ poza, czyli w miejsce swobodnej interpretacji. Tym samym, przez odejście od powszechnie przyjętych zasad, schematów i konwencji, wyzwoliło dążenie do zmiany zastanego. Celem artysty było zajęcie stanowiska wobec różnych struktur rzeczywistości, a zatem odpowiedzi na pytanie: czy sytuacja i jej obraz istniejące subiektywnie są tak samo prawdziwe jak sytuacja i jej obraz odbierane powszechnie jako rzeczywiste? Odpowiedź twierdząca byłaby potwierdzeniem tezy o istnieniu rzeczywistości pozornej.

Andrzej Filipowicz brał też udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych, m.in. Dzieło roku w Koszalinie (1997, 1998). Jest laureatem kilku nagród, m.in. odznaczony medalem Zasłużony dla Województwa Koszalińskiego (1998). Jego prace znajdują się w zbiorach muzealnych oraz prywatnych w kraju i za granicą (USA, Kanada, Dania, Finlandia, Norwegia, Szwecja, Austria, Szwajcaria, Francja, Holandia, Niemcy, Anglia, Gwadelupa).

Andrzej Filipowicz, Struktury rzeczywistości
Wystawę można oglądać od 19 do 31 lipca 2013 roku
Galeria Schody w Warszawie

Dodaj komentarz