• 2013-07-18

Trzy Korony – Małopolska Nagroda Filmowa

Rusza szósta edycja Konkursu Trzy Korony – Małopolska Nagroda Filmowa. Nagroda zostanie przyznana w dwóch kategoriach: filmu fabularnego i filmu dokumentalnego.

Trzy Korony – Małopolska Nagroda Filmowa (źródło: materiały prasowe organizatora)

Trzy Korony – Małopolska Nagroda Filmowa (źródło: materiały prasowe organizatora)

O nagrody mogą się ubiegać twórcy najlepszych scenariuszy filmowych związanych z Małopolską tematyką bądź miejscem akcji. Organizatorami konkursu są: Województwo Małopolskie, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Telewizja Polska S.A. oddział w Krakowie oraz Krakowskie Biuro Festiwalowe.

Konkurs ma na celu promowanie regionu, także jako jednej z najciekawszych lokacji w Polsce, a także uaktywnienia środowisk twórczych i docenienia oryginalnego, filmowego sposobu widzenia Małopolski – ludzi, miejsc i opowieści. Jego założeniem jest ukazanie Małopolski jako regionu o wyjątkowo bogatym potencjale dla filmowców oraz rozwój przemysłu filmowego.

Prace, w kategorii: scenariusz filmu dokumentalnego, można nadsyłać do dnia 31 sierpnia, natomiast w kategorii: scenariusz filmu fabularnego – do 30 września.

O zakwalifikowaniu pracy do konkursu decyduje data stempla pocztowego oraz komplet wymaganych dokumentów. Ocena scenariuszy przebiega dwuetapowo. Najpierw dokonuje jej Komisja Selekcyjna złożona z przedstawicieli organizatorów. Ostatecznej oceny i wyboru laureatów dokonuje Jury, w skład którego co roku wchodzą znaczące postaci świata filmu. Ogłoszenie wyników następuje na uroczystej gali, która odbywa się w grudniu tego roku.

Na zwycięzców czekają nagrody finansowe. Do podziału między najlepszych scenarzystów organizatorzy mają 105 tysięcy zł. Twórcy najlepszych scenariuszy w kategorii: scenariusz filmu fabularnego otrzymują nagrody pieniężne w wysokości: 40 tysięcy złotych za zajęcie pierwszego miejsca (z budżetu Województwa Małopolskiego), 30 tysięcy złotych za zajęcie drugiego miejsca (z budżetu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej), 15 tysięcy złotych za zajęcie trzeciego miejsca (z budżetu Krakowskiego Biura Festiwalowego).

Zwycięzca kategorii scenariusz filmu dokumentalnego, otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 20 tysięcy złotych (z budżetu Województwa Małopolskiego). Jest o co powalczyć!

Dotychczas zwycięzców wybierało jury, w którym zasiadali uznani polscy twórcy, m.in.: Magdalena Piekorz, Filip Bajon, Janusz Głowacki, Jerzy Gruza, Kazimierz Kutz, Borys Lankosz, Grażyna Trela, Maciej Dejczer, Olaf Lubaszenko, Jerzy Ridan i Jerzy Stuhr.

Trzy Korony – Małopolska Nagroda Filmowa
Zgłoszenia:
Scenariusz filmu dokumentalnego – do 31 sierpnia 2013 r.
Scenariusz filmu fabularnego – do 30 września 2013 r.

Dodaj komentarz