• 2013-07-16

Rysowanie muzyki na Lipowej 13

Od 12 lipca w Galerii Lipowa 13 w Lublinie będzie można oglądać wystawę zbiorową pt. Rysowanie muzyki. Kuratorem ekspozycji jest Roman Bromboszcz. Wystawa organizowana jest w ramach projektu Wokół sztuki.

Wystawa „Rysowanie muzyki”, Galeria Lipowa 13 w Lublinie (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa „Rysowanie muzyki”, Galeria Lipowa 13 w Lublinie (źródło: materiały prasowe organizatora)

Rysowanie muzyki to zagadnienie, które umożliwia jednostronną lub symetryczną relację między danymi wzrokowymi i słuchowymi. Nie chodzi tu, po prostu, o rejestrację otoczenia dźwiękowego, jego zapis, chodzi o kreatywne ukazanie relacji między dźwiękami a pewnymi walorami wizualnymi. Muzyka oznacza tutaj wyższy porządek utworzony z dźwięków, ich kompozycję, która za punkt wyjścia bierze pewną umowę, co do sposobu przekładu kształtów, linii, barw lub liter i cyfr na wartości rytmiczne, agogiczne, tonalne itp.

Projekt ma na celu stworzenie sytuacji komunikacyjnej między artystami, którzy zajmują się dźwiękiem i audiowizualnością. Wspomniana sytuacja ma doprowadzić do przygotowania wystawy, na którą będą się składały obiekty i instalacje ukazujące twórcze przenikanie się rejestrów dźwiękowego i wizualnego ze ścisłym uwzględnieniem zagadnienia przedstawiania muzyki pod postacią rysunku, grafiki, animacji lub innej techniki, cyfrowej lub analogowej. Dodatkowymi celami są współpraca zaproszonych artystów prowadząca do wymiany doświadczeń i współdzielenia wiedzy.

Roman Bromboszcz o wystawie:

Na wystawie zaprezentowane zostały prace artystów zajmujących się równolegle muzyką i sztuką wizualną, a także, literaturą. W Galerii Lipowa 13 Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych pokazane zostały instalacje interaktywne, sztuka wideo oraz obiekty. Omówię te prace łącząc je z kontekstem, w jakim powstały, łącząc je z osobami. Artyści którzy wzięli udział w wystawie to Roman Bromboszcz, Patryk Daszkiewicz, Daniel Koniusz, Zorka Wollny, Anna Szwajgier, Marek Rogulski, Tomasz Misiak.

Zacznę od Marka Rogulskiego. (…) Na wystawie pokazał filmy wideo Łamanie światła oraz Zagęszczanie ciała energetycznego. Pierwszy z nich ukazuje postać artysty który kręci się z dużą prędkością wokół swojej osi, tak jakby wykonywał jakiś rytuał. (…)  Drugi z filmów ukazywał postać zanurzoną częściowo w wannie, która na głowie założona miała nakrycie przypominające zwierzęce trofea z kości i skór. Postać przywodziła na myśl neandertalczyka, który wykonuje toaletę, polewając się obficie wodą. Tomasz Misiak pokazał obiekt Posłuchaj! 4 żywioły przemysłowe składający się z czterech przedmiotów służących do słuchania. Są to hybrydy materiałowe, po części złożone z plastiku, po części z metalu. Przedmioty zaopatrzone są w otwory, a w swojej strukturze przypominają pudła rezonansowe. (…)

Daniel Koniusz zaprezentował obiekt składający się z dwóch magnetofonów szpulowych, które przekazują sobie taśmę tworząc sprzężony ze sobą układ odtwarzający w pętli sekwencję audio. Magnetofony zostały użyte w funkcji sił produkcyjnych, które utknęły w powtórzeniu. Samo powtarzanie tych samych fraz dźwiękowych, raz przez jedno z urządzeń, drugim razem przez drugie z urządzeń, jest zarazem redundantne, nadmiarowe, a zarazem, w sensie strukturalnym, odsłania entropię. Patryk Daszkiewicz przygotował obiekt odnoszący się do teorii, która uwzględnia sferę duchową w kontakcie z mediami elektronicznymi. W tym ujęciu chodzi o podwójne znaczenie terminu medium. Jako zarazem czegoś techniczno-praktycznego, jak i spirytystycznego. W tym duchu elektryczność interpretuje się jako sferę mesmeryczną, nadnaturalną, a informację można interpretować jako sferę ducha obiektywnego. (…)

Zorka Wollny i Anna Szwajgier współpracowały już wielokrotnie przy projektach artystycznych. Na wystawie pojawił się utwór audialny, który można było śledzić równolegle z głośnika i ze słuchawek. Kompozycja pochodziła z nagrań terenowych, które ukazywały szmery pochodzące z otoczenia i z rejestracji aktywności ruchowej wykonawców. Były tam też dźwięki ostrzejsze, piskliwe i erupcyjne, aczkolwiek w utworze przeważała cisza i skupienie. (…)

Roman Bromboszcz pokazał trzy realizacje. Pierwsza z nich, Znaczniki, ukazywała nazwy podstawowych elementów kodowania w języku html. Litery składające się na te nazwy umieszczone zostały na planszach umocowanych na ścianie. Na plansze skierowane zostało światło z projektora tworząc razem synergiczną strukturę, uzupełniania i wzmacniania obrazu na planszy. (…) Obok tej pracy, w parze, obok siebie, umieszczone zostały realizacje g.A – G.a oraz ¶@%&. Są to prace gdzie również pojawia się sterowanie myszą komputerową i projekcja na powierzchnię obrazu, który jest po części wykonany, predefiniowany (wydruki zostały umieszczone na ścianie), a po części, uzupełnia go i wzmacnia światło z projektora oraz komendy i algorytmy stworzone po stronie komputera i oprogramowania. (…)

Kurator: Roman Bromboszcz

Rysowanie muzyki
W ramach projektu Wokół sztuki
Wernisaż: 12 lipca 2013 roku, godz. 19.00
Wystawa potrwa do 28 lipca 2013 roku
Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
Galeria Lipowa 13
ul. Lipowa 13
Lublin

Dodaj komentarz