• 2013-07-15

Zbigniew Sawicz o Mistrzach piękna w Raciborzu

Od 12 lipca w budynku ekspozycyjnym Muzeum w Raciborzu będzie można oglądać wystawę fotografii Zbigniewa Sawicza pt. Mistrzowie piękna.

Fot. Zbigniew Sawicz (źródło: materiały prasowe organizatora)

Fot. Zbigniew Sawicz (źródło: materiały prasowe organizatora)

Zbigniew Sawicz zajmuje się fotografią od ponad 40 lat. Jest klasykiem śląskiego środowiska, zarówno w znaczeniu warsztatowym, jak i w skali dorobku, który tutaj stworzył. Fascynuje go śląska rzeczywistość, jednakowo w codziennych, pospolitych, choć specyficznych dla tego regionu obrazach, jak i w wymiarze sacrum. W swych fotografiach łączy zdolności obserwatora z kreacją własnych obrazów. Tworzy portrety współczesności. Swe fascynacje zawarł w wielu cyklach fotografii, dla której motywami stały się pejzaże naturalne, miejskie, przemysłowe, tego tak industrialnie zdominowanego regionu. Jednak w głównym nurcie jego zainteresowań znajduje się człowiek uwikłany w życiowe przeznaczenia i wybory.

Warsztat Zbigniewa Sawicza cechuje naturalność ujęć przy minimalnej kreacji. Autor szuka odpowiednich okoliczności i klimatów i wybiera właściwe momenty do rejestracji obrazów. Tworzy bogaty formalnie i treściowo zapis o humanistycznej wymowie. W tak powstającej kronice czasów sobie współczesnych, dąży do uchwycenia własnych fascynacji. Jako uczestnik wielu wydarzeń kulturalno-artystycznych potrafi wydobyć wątki bliskie swemu odczuwaniu wartości świata w jego różnych odsłonach i zamienić je w fotograficzne obrazy miejsc, zjawisk i osób w nie uwikłanych.

Tak zaczął w 2005 roku realizować projekt fotograficzny zatytułowany Mistrzowie piękna, w którym portretuje ludzi związanych ze sztuką, głównie artystów muzyków, plastyków, literatów, filmowców….Wierzy, że dotykanie piękna zawartego w sztuce, buduje w nas piękną duszę, która z kolei maluje się na ludzkim obliczu. Te relacje chce uchwycić w tworzonych portretach. Fotografując artystów w sytuacjach twórczych lub prywatnych, zestawił galerię ludzi pięknych dziełem własnego życia i talentu.

Subtelne barwne fotografie ukazują postaci z uchwyceniem ich indywidualizmu, wydobywają atrybuty ich artystycznej profesji. Portrety o ciekawej warstwie psychologicznej, niekiedy naznaczone symboliką ukazują bogactwo relacji emocjonalnych mistrzów piękna. Sławomira Idziaka – operatora filmowego światowego pokroju- sfotografował na tle jego dziecięcego portretu wykonanego przez matkę, znaną śląska fotografkę, Halinę Holas-Idziakową, bogactwo wyobraźni scenograficznej Barbary Ptak zobrazował jej niekonwencjonalnym ubiorem-kostiumem, a rozmach dyrygentury ukazał poprzez ekspresję ciała osób z wirującą batutą w ręce. (…)

Danuta Kowalik-Dura

Zbigniew Sawicz, Mistrzowie piękna
Wernisaż: 12 lipca 2013 roku, godz. 17.00
Budynek ekspozycyjny Muzeum w Raciborzu
ul. Gimnazjalna 1
Racibórz

Dodaj komentarz