• 2013-07-15

Michał Greim na nowo odkryty w Domu Esterki

Od 27 lipca w Domu Esterki w Krakowie będzie można oglądać wystawę pt. Ciemne świecidło. Fotografie Michała Greima (1828-1911).

Autor: Michał Greim, ze zbiorów MEK (źródło: materiały prasowe organizatora)

Autor: Michał Greim, ze zbiorów MEK (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa Ciemne świecidło. Fotografie Michała Greima (1828–1911) ukazuje zachowany w Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie dorobek Michała Greima, wybitnego, na długie lata zapomnianego fotografa osiadłego w Kamieńcu Podolskim. Blisko pięćdziesiąt odbitek oryginalnych to największa jak dotąd prezentacja tego dzieła.

Greim należał do pokolenia fotografów rzemieślników, którzy w prowadzeniu zakładu fotograficznego świadczącego usługi dla ludności widzieli szansę na dorobek; jak wielu, zderzył się z rzeczywistością biednego rynku. Próbował swoich sił na różnych polach, był antykwariuszem, przez całe życie borykał się z trudnościami finansowymi. Najbardziej charakterystyczne dla jego dzieła fotograficznego są właśnie takie zdjęcia, jakie przechowuje w swoim archiwum Muzeum Etnograficzne w Krakowie: typy ludowe Podola i Besarabii, Żydzi, przedstawiciele rozmaitych – dziś już nieistniejących – zawodów: kat, bednarz, handlarz ryb.

Ten ważny dokument epoki jest jednocześnie ważkim dokonaniem artystycznym; Greima zaliczyć można do najciekawszych polskich fotografów dziewiętnastego stulecia. W jego przypadku, jak zresztą w przypadku wielu fotografów polskich, dokonało się przewartościowanie: dokumentalista i rzemieślnik mocą własnego talentu stał się wybitnym artystą, a w jego fotografiach dostrzegać zaczęto rys portretu psychologicznego.

Kuratorem wystawy jest Wojciech Nowicki – eseista, tłumacz, fotograf, kurator wystaw, autor książek (m.in.) Jerzy Lewczyński. Pamięć obrazu (2012) czy Salki (2013). Jego książka Dno oka. Eseje o Fotografii (2010) otrzymała nominację do Nagrody Literackiej Nike. Oprócz publikacji poświęconych fotografii w dorobku autora znajdują się liczne teksty na temat kuchni, między innymi wydana przez Muzeum Etnograficzne w Krakowie książka Stół jaki jest. Wokół kuchni w Polsce (2011).

Ciemne świecidło. Fotografie Michała Greima (1828–1911)
Wernisaż: 26 lipca 2013 roku, godz. 18.00
Wystawa potrwa do 22 grudnia 2013 roku
Dom Esterki
ul. Krakowska 46
Kraków

Dodaj komentarz