RE:LOKACJA – sztuka dialogu z miastem

Do 30 września w parku im. Marszałka Rydza-Śmigłego w Warszawie można oglądać instalacje uruchomione w ramach projektu RE:LOKACJA – sztuka dialogu z miastem.

RE:LOKACJA – sztuka dialogu z miastem (źródło: materiały prasowe organizatora)

RE:LOKACJA – sztuka dialogu z miastem (źródło: materiały prasowe organizatora)

Czy sztuka nowych technologii może budować dialog między miastem a jego mieszkańcami?

Próbą odpowiedzi na to pytanie jest projekt RE:LOKACJA, czyli innowacyjny, multimedialny zamysł artystyczny, którego istotnym tworzywem jest żywa tkanka miejska. Projekt autorstwa kolektywu kilku.com, realizowany przez Fundację Culture Shock, obejmuje trzy interaktywne interwencje w przestrzeni publicznej. Tematyką i inspiracją prac są czas i jego percepcja, tożsamość miejsca oraz relacje mieszkańców z miastem. Instalacje, które w pełni ożywają po zmroku, zostały uruchomione w przestrzeni parku im. Marszałka Rydza-Śmigłego 27 czerwca i pozostaną w mieście do 30 września.

Celem naszego projektu jest ożywienie przestrzeni i zainicjowanie dialogu pomiędzy miastem i jego mieszkańcami. Chcielibyśmy, aby instalacje skłaniały przechodniów do czynnego, refleksyjnego odbioru otaczającej ich rzeczywistości.

– mówią członkowie kolektywu kilku.com

Paulina Jędrzejewska z Fundacji Culture Shock dodaje:

Umieszczenie instalacji w okolicach parku im. Marszałka Rydza-Śmigłego ma na celu ożywienie warszawskiej skarpy, która jest nam szczególnie bliska. Poprzez swoje działania chcielibyśmy zwrócić uwagę warszawiaków na jej niepowtarzalny klimat. Warto bowiem pamiętać, że z jednej strony skarpa to niemal centrum miasta, z drugiej przestrzeń, w której można odpocząć z dala od zgiełku stolicy.

O instalacjach:

  • Interaktywna projekcja, której bohaterami są postacie wyimaginowanych czasów różniące się tożsamością i osobowością, które dynamicznie reagują na odgłosy codziennego życia miasta. Lokalizacja: przejście pod mostem Poniatowskiego przy dworcu Warszawa Powiśle.
  • Wizualizacja przestrzeni przyszłości – przestrzeni wchodzącej w interakcję z przebywającymi w niej ludźmi. Fale dźwiękowe i świetlne, wywoływane przez osoby przechodzące po niewielkiej kładce, umożliwiają dostrzeżenie i zmysłowe odczucie związku między człowiekiem i jego otoczeniem, otwierając przestrzeń dla obserwacji relacji między mieszkańcami, a ich infrastrukturalnym otoczeniem. Lokalizacja: kładka nad ulicą Książęcą.
  • Trzy latarnie wyposażone w urządzenia reagujące na dźwięk, czyli wypowiadane przez przechodniów słowa. Instalacja inicjuje dialog z przechodniem poprzez przywołanie wybranych epizodów z historii Parku. Narracja uruchomiona przez słowo przechodnia, a kontynuowana przez instalację, ukazuje miniony czas w kilku perspektywach, aktualizując różne obrazy i interpretacje historii, również historii miejsca. Lokalizacja: latarnie w parku im. Marszałka Rydza – Śmigłego obok zegara słonecznego.

Spoiwem przestrzennym, pełniącym funkcję przewodnika po instalacjach, są szablony z kodami QR odsyłającymi do strony internetowej projektu.

Projekt RE:LOKACJA współfinansowany jest ze środków m. st. Warszawy w ramach innowacyjnych i eksperymentalnych projektów artystycznych.

Kolektyw kilku.com – grupa artystów dysponujących doświadczeniami z różnych dziedzin, technik i technologii: programowania, grafiki 2D i 3D, animacji. Komplementarność dokonań, otwartość na wiedzę i nowe technologie pozwalają im tworzyć interesujące rozwiązania na styku dyscyplin.

RE:LOKACJA – sztuka dialogu z miastem
27 czerwca – 30 września 2013 r.
Park im. Marszałka Rydza-Śmigłego
Warszawa

Dodaj komentarz