• 2013-07-12

ZPAF Okręg Dolnośląski – Auto-Foto-Referencje

Od 18 lipca w Galerii Wydziału Mediów, Aktorstwa i Reżyserii w Zabrzu będzie można oglądać wystawę zbiorową członków i kandydatów ZPAF Okręgu Dolnośląskiego pt. Auto-Foto-Referencje. Kuratorami ekspozycji są Czesław Chwiszczuk i Janusz Musiał.

Fot. Andrzej Dudek-Dürer, „Ukrzyżowanie” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Fot. Andrzej Dudek-Dürer, „Ukrzyżowanie” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Piotr Komorowski, Bardziej niż lustro:

(…) Autoportret to pojęcie szersze niż by się z pozoru wydawało, zwłaszcza, gdy spośród wielu metod zapisu wybierzemy fotografię, jako wyjątkowo przeźroczysty sposób obrazowania. Zasadniczo – istnieją dwie metody postępowania przy wykonywaniu autoportretu. Można wybrać konwencję dokumentalną, ale można też od niej odejść w kierunku wcześniej wyreżyserowanego obrazu. To drugie działanie wymaga jednak przyjęcia od fotografa szczególnej strategii, określanej mianem autoinscenizacji, co polega na odegraniu specjalnej roli na użytek fotografii. Inscenizacyjna strategia nie służy ukryciu prawdy lub jej wynaturzeniu, przeciwnie, sprzyja wydobyciu – pod maską symbolu – obszarów nie ograniczonych buforującym oddziaływaniem codzienności.

Wykonując autoportret przekraczamy fenomen zwykłego, lustrzanego odbicia, krańcowo strywializowanego w codziennej krzątaninie. Fotograficzny obraz jest utożsamieniem pewnej sytuacji, ale przede wszystkim zawieszonym w czasie jej punktowym istnieniem. To zaś może skutkować odnalezieniem ukrytej symboliki, którą dostrzegamy dopiero w akcie kontemplacyjnego skupienia nad obrazem. Odbicie w lustrze nie jest tym samym, bowiem nie posiada dystansu, owego obiektywizującego spojrzenia z zewnątrz. Świat istniejący to świat skatalogowany. Fotografia kataloguje, odbicie w lustrze – nie. Odbicie jest dynamiczne, jest odwrotną stroną tego samego strumienia rzeczywistości, jest zatem nieatrakcyjne, bo śmiertelne i skończone. Fotografia mitologizuje, unieśmiertelnia nasze ciała, a my skwapliwie odnajdujemy w niej to, co zaświadcza o naszej duchowości. (…)

Patrząc na swój fotograficzny wizerunek, zadajemy sobie banalne w swojej istocie pytanie: czymże zatem, lub kimże jestem? Możemy założyć, że właśnie ciało jest pewnego rodzaju holograficznym odzwierciedleniem wizji poszukiwanej prawdy, choć nie oznacza to, że jest to droga zawsze i w pełni dostępna naszemu doświadczeniu. Fotografia, poprzez auto – foto – kreację, pomaga uczynić nam siebie przedmiotem eksperymentów, pozwala zobaczyć własną osobę, niekiedy nawet w krańcowo drastycznym przedstawieniu. Skoro potrafimy się zanurzyć w fabule codziennych fikcji, to prawdopodobnie równie skutecznie wnikniemy w naturę swojego własnego przedstawienia, co, być może, stworzy szansę na odkrycie przynajmniej części zasłony na co dzień szczelnie okrywającej to, czego o sobie nie wiemy. (…)

Lista autorów: Jacek Braun, Czesław Chwiszczuk, Andrzej Dudek-Dürer, Tomasz Fronckiewicz, Waldemar Grzelak, Katarzyna Karczmarz, Piotr Komorowski, Magdalena Lasota, Ewa Martyniszyn, Dorota Sitnik, Maciej Stawiński, Alina Ścibor, Iwona Wojtycza-Fronckiewicz, Waldemar Zieliński

Kuratorzy wystawy: Czesław Chwiszczuk, Janusz Musiał

Auto-Foto-Referencje
Wernisaż: 17 lipca 2013 roku, godz. 18.30
Wystawa potrwa do 18 sierpnia 2013 roku
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Galeria Wydziału Mediów, Aktorstwa i Reżyserii w Zabrzu
ul. Park Hutniczy 3-5
Zabrze

Dodaj komentarz