• 2013-07-11

Zagłada wyobrażona w książce Marty Cuber

9 lipca, nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego, ukazała się książka Metonimie zagłady. O polskiej prozie lat 1987-2012, autorstwa Marty Cuber, poświęcona najnowszej prozie polskiej, w której Zagłada jest istotnym wątkiem.

„Metonimie Zagłady" Marty Cuber (źródło: materiały prasowe)

„Metonimie Zagłady" Marty Cuber (źródło: materiały prasowe)

Publikacja osadzona jest w poetyce pracy historycznoliterackiej, jest przy tym jednocześnie książką krytycznoliteracką, reprezentującą rzadki w pisaniu o literaturze Holokaustu styl myślenia. Najistotniejszym aspektem nowego dyskursu jest to,  że w omawianych przez autorkę powieściach nic nie wydarza się bezpośrednio (nie dzieje się wprost). Tytułowa  czyli zagłada jest obecnie zastępowana, przez odległe i współczesne wyobrażenia o niej. Marta Cuber nazywa je metonimiami Zagłady i pokazuje ich funkcjonowanie w prozie Ewy Kuryluk, Magdaleny Tulli, Manueli Gretkowskiej, Olgi Tokarczuk, Stefana Chwina, Anny Frajlich, Renaty Jabłońskiej, Mikołaja Łozińskiego, Agnieszki Kłos i innych.

Książka przeznaczona jest zarówno dla miłośników najnowszej prozy, jak i literatury o Zagładzie.

Marta Cuber
Metonimie zagłady. O polskiej prozie lat 1987-2012
Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Premiera: 9 lipca 2013 roku

Dodaj komentarz