• 2013-07-11

Bielska Jesień 2013 – znamy pierwsze decyzje jury

Obradujące na przełomie czerwca i lipca jury 41. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2013, dokonało pierwszej selekcji nadesłanych prac nadesłanych. Spośród 701 zgłoszonych artystów do wystawy wybrano prace 57 malarzy.

Agnieszka Piotrowska, „Euphorbia”, 2012, olej na płótnie, 130 x 150, fot. Archiwum Galerii Bielskiej BWA

Agnieszka Piotrowska, „Euphorbia”, 2012, olej na płótnie, 130 x 150, fot. Archiwum Galerii Bielskiej BWA

Tegoroczna edycja konkursu, organizowanego przez Galerię Bielską BWA w Bielsku-Białej, jest w jego 51-letniej historii przełomowa: została otwarta dla malarzy nieposiadających dyplomu uczelni artystycznej, wykorzystuje także szeroko możliwości prezentacji internetowej zgłoszonych prac. Zaowocowało to rekordowym zainteresowaniem – zgłoszenia nadesłało 701 artystów, którzy zaproponowali do konkursu 3.048 prac. W wyniku przeglądu prac i dyskusji, jury podjęło decyzję o zakwalifikowaniu do wystawy pokonkursowej 120 prac autorstwa 57 artystów.

Zanim jurorzy zebrali się w Bielsku-Białej, wcześniej indywidualnie dokonali przeglądu zgłoszonych prac, które były prezentowane online na stronie internetowej biennale w zakładce Galerii zgłoszonych prac. Mógł je obejrzeć każdy zainteresowany malarstwem, a także głosować na najciekawszego twórcę.

Agata Smalcerz, dyrektor Galerii Bielskiej BWA, członek jury, tak ocenia I etap konkursu:

Decyzja otwarcia najnowszej edycji Biennale Malarstwa Bielska Jesień dla artystów nieposiadających tytułu magistra sztuki nie była łatwa, gdyż zawierała pierwiastek ryzyka, że artyści profesjonalni zbojkotują ten konkurs. Rzeczywiście dotarły do nas głosy, w których obawiano się zdominowania konkursu przez artystów amatorów. Ale nic takiego się nie stało. Konkurs zgromadził znacznie większą ilość uczestników, spośród których 18 procent to malarze bez dyplomu. Wśród nich kilkoro zakwalifikowało się do drugiego etapu, co już wskazuje na pozytywny aspekt tego otwarcia. (…)

Podsumowując dyskusję i wnioski, do jakich doszli jurorzy po oglądzie ponad 3 tys. prac, Paweł Jarodzki, szef jury, zwrócił uwagę na dominujące kierunki i nurty, m.in. interesujący powrót ku abstrakcji i malarstwu wymagającemu głębokiej refleksji, a także na tematykę, w której widoczne jest odejście od doraźnych kwestii politycznych i społecznych.

5 października 2013 roku w Galerii Bielskiej BWA odbędzie się drugie posiedzenie jury, podczas którego zostanie wyłoniony zdobywca ufundowanej przez Ministra Kultury i Sztuki głównej nagrody – Grand Prix (25 tys. zł), a także laureaci pozostałych nagród i wyróżnień. Podczas jesiennego posiedzenia jurorzy – oglądając już oryginalne płótna – mogą w niektórych przypadkach zweryfikować swoją ocenę sformułowaną na podstawie oglądu elektronicznego pracy (regulamin daje im prawo do odrzucenia pracy obejrzanej w oryginale).

W składzie obecnej edycji konkursu znaleźli się: wybrany na przewodniczącego jury Paweł Jarodzki – artysta, kurator galerii Awangarda BWA Wrocław – Galerie Sztuki Współczesnej, profesor Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu na Wydziale Malarstwa i Rzeźby; Kamil Kuskowski – artysta, kurator, dziekan Wydziału Nowych Mediów i Malarstwa Akademii Sztuki w Szczecinie, profesor zwyczajny (laureat Grand Prix 39. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2009); Anna Nawrot – artystka, kuratorka, od 1985 roku prowadząca autorską Galerię Biała w Lublinie, Piotr Rypson – krytyk sztuki, kurator, publicysta, zastępca dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie oraz Agata Smalcerz – historyk sztuki, krytyk, kurator, dyrektor Galerii Bielskiej BWA.

Kuratorem biennale jest Grażyna Cybulska, historyk sztuki w Galerii Bielskiej BWA.

Po raz pierwszy w historii Bielskiej Jesieni wszystkie prace nadesłane na konkurs prezentowane były w Internecie – w Galerii zgłoszonych prac na nowo utworzonej stronie internetowej poświęconej w całości Bielskiej Jesieni. Wszyscy zainteresowani mogli obejrzeć obrazy online i wybierać swoje typy, niezależnie od decyzji jury konkursu. W głosowaniu internautów, odbywającym się od 16 maja do 29 czerwca 2013 roku, oddano 48.966 głosów. Największą liczbę, 3.079 głosów, zostało oddanych na prace Agnieszki Piotrowskiej.

Agnieszka Piotrowska jest artystką sztuk wizualnych, tegoroczną absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Nagrodą dla zwyciężczyni jest prezentacja jednej wybranej z nadesłanego zestawu pracy podczas trwania wystawy pokonkursowej. Z pięciu propozycji zgłoszonych przez artystkę do konkursu organizatorzy zdecydowali się na wybór obrazu olejnego na płótnie o wymiarach 130 x 150 cm pt. Euphorbia (2011).

I obrady jury 41. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2013
I obrady odbyły się na przełomie czerwca i lipca 2013 roku
Drugie posiedzenie jury odbędzie się 5 października 2013 roku
Wernisaż: 8 listopada 2013 roku, godz. 17.00
Wystawa potrwa do 29 grudnia 2013 roku
Galeria Bielska BWA
ul. 3 Maja 11
Bielsko-Biała

Dodaj komentarz