• 2013-07-06

Konferencja Języki władzy/ Języki sztuki

W ramach 17. gdańskiego Festiwalu Szekspirowskiego, w dniach od 1 do 4 sierpnia odbędzie się międzynarodowa Konferencja Języki władzy/ Języki sztuki, dla której punkt wyjścia stanowi inscenizacja Tytusa Andronikusa W. Szekspira, autorstwa Silviu Purcarete.

17. Festiwal Szekspirowski, logo (źródło: mat. prasowe)

17. Festiwal Szekspirowski, logo (źródło: mat. prasowe)

Inscenizacja Tytusa Andronikusa z 1992 roku powstała w okresie upadku bodaj najbardziej opresyjnego reżimu, jaki zaistniał w Europie Środkowej w latach Zimnej Wojny. Przedstawienie autorstwa rumuńskiego reżysera Silviu Purcarete, powstałe dwa lata po upadku Nicolae Ceauşescu, odebrane zostało nie tylko jako komentarz polityczny, dogłębna analiza zła, ale i ponadczasowa parabola. Była zupełnie nowym sposobem mówienia o polityce i władzy jako takiej, a jednocześnie poddała krytycznej analizie język, jakim się one posługują. Język nie tylko w znaczeniu fonetycznego systemu komunikacji, ale również narzędzia przemocy, gwałtu, psychicznej i fizycznej manipulacji, fałszu i obłudy.

Konferencja, połączona nierozdzielnie z międzynarodowym Festiwalem Szekspirowskim w Gdańsku, chce wyjść od tej inscenizacji Tytusa Andronikusa, by przyjrzeć się, w jaki sposób reżyserzy – już młodszego pokolenia, często bez bagażu takich doświadczeń jak Purcarete – mówią o świecie poprzez to samo dzieło Szekspira. Co się zdarzyło w ciągu minionych dwudziestu lat, w krajach które doświadczyły totalitarnego zła, że twórcy sięgają do tej właśnie tragedii? Jak ją czytają, jak poprzez nią komentują świat, władzę i człowieka? Czy nadal jest to dzieło komentujące rzeczywistość polityczną, czy może raczej jest to dziś dzieło które przypomina i ostrzega? A może staje się jedynie krwawą, sensacyjną fabułą, nadającą się świetnie do gier komputerowych?

Zaproszone inscenizacje - Tytus Andronikus w reżyserii Jana Klaty (koprodukcja Teatru Polskiego z Wrocławia i Stadtstheater Dresden, 2012 r), Anatomia Tytusa. Fall of Rome (Teatr Stary, Kraków) oraz Na końcu łańcucha w reż. Mariusza Pakuły (Teatr im. Juliusza Osterwy, Lublin), a także performance chorwackiego artysty Dalibora Martinisa Simultaneous Speech należą do bardzo różnych stylistyk i poetyk teatru. Mówią różnymi językami (również w dosłownym sensie: u Klaty aktorzy grają po polsku i po niemiecku).

Każde przedstawienie będzie poddawane analizie przy pomocy rozmaitych narzędzi badawczych i często rozbieżnych kategorii: teatrologicznych, filozoficznych, socjologicznych czy wreszcie politologicznych. Dzieło Szekspira po raz kolejny stanie się przyczyną interdyscyplinarnej dyskusji, gromadzącej specjalistów z różnych dziedzin, którzy rzadko kiedy rozmawiają na jeden temat.

Festiwal Szekspirowski – jest jednym z najważniejszych festiwali teatralnych w Europie, łączącym prezentacje spektakli z całego świata z działaniami artystycznymi, warsztatami, spotkaniami z twórcami. Festiwal odbywa się co roku w Trójmieście. Historia imprezy sięga 1993 roku, kiedy to zorganizowane zostały pierwsze Gdańskie Dni Szekspirowskie, następnie przekształcone w Festiwal. Organizatorami wydarzenia są Fundacja Theatrum Gedanense oraz Gdański Teatr Szekspirowski.

Konferencja Języki władzy/ Języki sztuki
od 1 do 6 sierpnia 2013 roku
ul. Korzenna 33/35, Ratusz Staromiejski
Gdańsk

Dodaj komentarz