Shigeko Hirakawa i Elżbieta Wierzbicka na Wspólnej Ziemi

Od 30 lipca w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie będzie można oglądać wystawę pt. Wspólna Ziemia, której autorkami są dwie artystki mieszkające we Francji: Shigeko Hirakawa oraz Elżbieta Wierzbicka Wela.

Shigeko Hirakawa, „Tree of photosynthesis” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Shigeko Hirakawa, „Tree of photosynthesis” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Ekspozycja ma na celu pokazanie wzajemnego oddziaływania kultur oraz zbieżności i różnic w odniesieniu do tematu Człowiek i środowisko naturalne. Autorki poruszają istotne ekologiczne tematy, takie jak: energia, życie, tlen, woda, masowa wycinka lasów itp., i wskazują na niebezpieczeństwo zmian w ekosystemie spowodowanych ludzką działalnością. Swoimi postawami twórczymi oraz poprzez obraną tematykę Shigeko Hirakawa i Wela dowodzą wspólnej odpowiedzialności, jeśli chodzi o ekologię naszej planety. Wystawa Wspólna Ziemia ma sprowokować widza do refleksji, a być może także do zmian w jego podejściu do środowiska naturalnego.

Shigeko Hirakawa – japońska artystka zajmująca się problematyką ekologiczną (environmental artist), od 1983 roku mieszkająca i pracująca na przedmieściach Paryża. Jej działalność artystyczna wychodzi poza granice Francji i obejmuje takie kraje jak: Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Japonia, USA czy Polska.

W Krakowie Shigeko Hirakawa prezentuje między innymi nowe instalacje przestrzenne oraz filmy dokumentalne i fotografie nawiązujące do projektu Powietrze w niebezpieczeństwie. Autorka żywi nadzieję, że jej instalacje przyczynią się do refleksji nad problemem wycinki lasów, a tytuł wystawy Wspólna Ziemia skieruje nasze myśli ku planecie, wobec której mamy nie tylko prawa, ale i obowiązki na przyszłość.

Elżbieta Wierzbicka, pseudonim Wela – polsko-francuska artystka wizualna, rzeźbiarka, malarka, autorka licznych instalacji przestrzennych. W latach 1984–1989 studiowała w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom uzyskała w roku 1989 w pracowni prof. Stanisława Wejmana. Mieszka i pracuje w Paryżu. Swoje prace prezentowała na ponad 150 wystawach zbiorowych i indywidualnych w wielu krajach, między innymi: we Francji, w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Polsce, Litwie, Norwegii, Japonii, USA, Hiszpanii czy w Chinach.

Jej artystyczne interwencje, zaliczane do nurtu sztuki kontekstualnej i enwironmentalnej, są liczne i zróżnicowane, obejmują szeroki zakres spektakularnych instalacji – od radykalnie naruszających porządek danego miejsca do tych niełatwo dostrzegalnych, wręcz wtapiających się w otoczenie. Prace Weli odwołują się do relacji człowieka z naturą, pamięci, tożsamości. Artystyczne podejście autorki rodzi się z refleksji nad wieloznaczeniowością dzieła sztuki i metaforami, jakie ono niesie, oraz nad subiektywnym odbiorem pokazywanych dzieł przez widza.

Shigeko Hirakawa, Elżbieta Wierzbicka Wela, Wspólna Ziemia
Wernisaż: 30 lipca 2013 roku, godz. 18.00
Wystawa potrwa do 8 września 2013 roku
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha
ul. M. Konopnickiej 26
Kraków

Dodaj komentarz