• 2013-07-03

Dienstag Abend przyjeżdża do Polski

Od 2 lipca w Aneksie Gdańskiej Galerii Miejskiej będzie można oglądać wystawę pt. Dienstag Abend. Twórcami projektu są Ludwig Kittinger i Fernando Mesquita.

Projekt dienstag abend, Aneks Gdańskiej Galerii Miejskiej 2, plakat wystawy (źródło: materiały prasowe organizatora)

Projekt dienstag abend, Aneks Gdańskiej Galerii Miejskiej 2, plakat wystawy (źródło: materiały prasowe organizatora)

Twórcami projektu dienstag abend są Ludwig Kittinger i Fernando Mesquita, dla których stanowi on rozwinięcie ich własnej praktyki artystycznej. Inicjatywa ta jawi się jako sytuacjonistyczny ruch współdziałania, w ramach którego artyści starają się upraszczać proces twórczy przebiegający między myślą a jej wytworem. Za punkt wyjścia do działań zawsze uznaje się tu ich konkretne usytuowanie przestrzenne lub kontekst. Istotnym aspektem projektu jest także zapraszanie do współpracy innych artystów oraz publiczności.

Projekt dienstag abend już samo zaproszenie ujmuje jako gest artystyczny – funkcjonując między innymi jako komunikat, w przeciwieństwie do klasycznej produkcji artystycznej, inicjatywa ta zdolna jest wygenerować jedynie opowieści.

Projekt dienstag abend, fotografia promocyjna (źródło: materiały prasowe organizatora)

Projekt dienstag abend, fotografia promocyjna (źródło: materiały prasowe organizatora)

Projekt lokuje się na przeciwległym biegunie wobec zbyt wymyślnych, przeregulowanych i wycyzelowanych działań na polu sztuki, w których rola kuratora od dawna już wykracza poza mediację między artystą i odbiorcą, a on sam sprawuje niemal autorytarne rządy nad prezentowanymi treściami i panującymi trendami. Nie należy jednak patrzeć na dienstag abend jako na wyraz sprzeciwu wobec tej sytuacji, lecz raczej propozycję alternatywną. Jej celem jest otwarcie nowych przestrzeni dla wypowiedzi artystycznych oraz nowych kanałów bezpośredniej komunikacji między twórcami i odbiorcami.

Projekt miał już swoja odsłonę w Wiedniu i w Tbilisi, a w przyszłym roku rusza do Londynu i St. Petersburga.

Dienstag Abend
Wernisaż: 2 lipca 2013 roku, godz. 19.00
Wystawa potrwa do 13 lipca 2013 roku
Aneks Gdańskiej Galerii Miejskiej 2 (były sklep Uśmiech Naszego Dziecka)
ul. Powroźnicza 13/15
Gdańsk

Dodaj komentarz