• 2013-07-02

Wyniki konkursu Mistrz i uczeń. Wychowanie w II RP

Ponad dwustu, głównie lokalnych bohaterów i patriotów zaprezentowali uczniowie szkół z całej Polski w tegorocznej edycji konkursu Mistrz i uczeń. Wychowanie w II RP, organizowanego przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.

Plakat konkursu (źródło: mat. prasowe)

Plakat konkursu (źródło: mat. prasowe)

Mistrz i uczeń. Wychowanie w II RP to projekt filmowo-historyczny, w ramach którego uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych poszukiwali i opisywali osoby, które miały wpływ na wychowanie młodego człowieka w II Rzeczypospolitej. W tegorocznej edycji obok postaci znanych takich jak Janusz Korczak opisane zostały osoby ważne dla środowisk lokalnych: założyciele i nauczyciele miejscowych szkół, działacze harcerscy, pedagodzy oraz duchowni. W pracach opisano także historie szkół, środowisk harcerskich, towarzystwa gimnastycznego Sokół i klubów sportowych działających w okresie dwudziestolecia międzywojennego.

W tym roku I miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych przyznano uczniom Gdańskiego Autonomicznego Gimnazjum za pracę o Bolesławie Srockim publicyście i pośle na Sejm, II miejsce reprezentantom Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jarosławicach za pracę o ks. Janie Francuzie, kapelanie Wojska Polskiego podczas wojny bolszewickiej w 1920 r. i Kampanii wrześniowej w 1939 r. Kolejne miejsce otrzymało Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku za prezentację aktywnej działaczki społecznej w czasie II Wojny światowej, Wandy Roguskiej.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych I miejsce zajął Zespół Szkół im. Oskara Langego w Zawierciu za pracę o Wacławie Chrzanowskim, który poświęcił swoje całe życie nauczaniu. Na II miejscu znalazła się młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Jana Kompałły i Wojciecha Lipskiego w Ostrowie Wielkopolskim za opisanie losów ks. Lecha Ziemskiego Siwego Sokoła harcerza i działacza społecznego. III miejsce za prac o doktorze prawa kanonicznego, ks. Julianie Młynarczyku przypadło Prywatnemu Liceum Ogólnokształcącemu im. w. Królowej Jadwigi w Mariówce.

Autorzy sześciu nagrodzonych prac wezmą udział w warsztatach filmowych realizowanych we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. L. Schillera w Łodzi. Warsztaty rozpoczną się już 1 lipca 2013 roku. Efektem końcowym spotkania młodzieży i studentów łódzkiej szkoły filmowej będą etiudy filmowe o wybranych bohaterach. Zostaną one zaprezentowane podczas gali finałowej projektu w listopadzie 2013 roku w warszawskim kinie Iluzjon.

Po raz kolejny tegoroczne prace pokazały, że mamy w historii wielu nieznanych szerszej publiczności bohaterów. Dzięki takim opracowaniom poznajemy ich sylwetki oraz całe życiorysy, często mocno naznaczone przez los.

Mistrz i uczeń. Wychowanie w II RP
Konkurs Muzeum Historii Polski w Warszawie

Dodaj komentarz