• 2013-07-02

Mateusz Bykowski w Koloni Artystów

Od 21 czerwca w Kolonii Artystów w Gdańsku można oglądać wystawę prac Mateusza Bykowskiego pt. You see what you want to see. Ekspozycja jest zrealizowana w ramach projektów: DOM | Dolne Otwarte Miasto i Młodzi Dolnego Miasta.

Mateusz Bykowski, „Marsz” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Mateusz Bykowski, „Marsz” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Mateusz Bykowski:

Obierając jako punkt wyjścia zagadnienie, które poruszyłem w swojej pracy dyplomowej tj. zagadnie traumy i jej mechanizmów, postanowiłem mocniej zgłębić problem wyparcia, reminiscencji oraz nieświadomości. Opierając się na fotografii prasowej II połowy XX w tworzę kompozycje niemal unistyczne, w których na granicy widzialności majaczą wybrane motywy ikonosfery.

Zależy mi na uzyskaniu efektu powidoku, ponieważ doskonale oddaje on mechanizmy wyparcia i reminiscencji. Chciałbym aby widz patrząc na obraz, którego treścią jest motyw negatywny, niepokojący doświadczył doznania estetycznego, a tym samym wprowadzić go w stan pustki i zagubienia. Swe działania silnie opieram na zasadzie działania koanu buddyjskiego, którego celem jest wytrącenie z torów logicznego myślenia – w tym przypadku apriorycznego postrzegania rzeczywistości.

Mateusz Bykowski urodził się w Więcborku 14 października 1987 roku. Tam ukończył w 2006 r. Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka. Krótko po zdaniu matury rozpoczął roczny kurs w Towarzystwie Nowoczesnej Edukacji w Toruniu po czym z powodzeniem, w roku 2007 zdał egzaminy wstępne na Wydział Malarstwa na ASP w Gdańsku. Po drugim roku studiów otrzymał stypendium programu Socrates Erasmus i wyjechał na semestr do Kunstuniversität Linz w Austrii gdzie szeroko zapoznał się ze sztuką multimedialną. Po powrocie kontynuował studia w II Pracowni Malarstwa prof. Teresy Miszkin oraz pracowni specjalizacji Intermedia prof. Czerwonki. W tych pracowniach w roku 2012 wykonał swoją realizację dyplomową zatytułowaną Dobranoc, do widzenia, cześć, giniemy, za który otrzymałem nagrodę Ministra Kultury i Sztuki w konkursie Najlepsze Dyplomy ASP 2012.

Obecnie, zainteresowany dalszymi poszukiwaniami artystycznymi, studiuje na Międzywydziałowych Środowiskowych Studiach Doktoranckich na macierzystej uczelni. W swoich realizacjach porusza temat percepcji i zniekształcenia informacji w kontekście historii najnowszej oraz mechanizmów poznania.

Mateusz Bykowski, You see what you want to see
Wernisaż: 21 czerwca 2013 roku, godz. 18.00
Wystawa potrwa do 30 lipca 2013 roku
Kolonia Artystów
ul. Dolna 4
Gdańsk, Dolne Miasto.

Dodaj komentarz