• 2013-07-02

Kultura Dojrzałości – Seniorzy ze sztuką za pan brat

Kultura Dojrzałości – to wspólna inicjatywa dla seniorów legnickich organizacji: Fundacji Sztuka dla Ludzi i Galerii Sztuki. Trwała prawie rok i polegała na warsztatach plastycznych (w sumie ok. 50 zajęć) oraz kontakcie z kulturą artystyczną regionu – od wystaw i koncertów muzyki klasycznej po turystykę. Pomysłodawcy mieli nadkomplet już po paru dniach naboru.

Warsztaty „Kultura dojrzałości”, Galeria Sztuki w Legnicy (źródło: materiały prasowe organizatora)

Warsztaty „Kultura dojrzałości”, Galeria Sztuki w Legnicy (źródło: materiały prasowe organizatora)

Gdy Dagmara Angier-Sroka i Bartłomiej Sroka – założyciele Fundacji – dowiedzieli się, że będą pieniądze na projekt Kultura Dojrzałości z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, czuli radość i tremę. Nigdy wcześniej oni, ani Galeria Sztuki, z którą realizują projekty, nie edukowali starszego pokolenia kompleksowo.

Do tej pory oferta Uniwersytetów III Wieku i domów kultury koncentrowała się na popularnych działaniach plastycznych typu rysunek, malarstwo, a my chcieliśmy dać seniorom szansę, by twórczo się rozwijali mając do dyspozycji trudno dostępne materiały i narzędzia oraz fachowców-artystów. Stąd pomysł na wiodące warsztaty z ceramiki i garncarstwa, potem również z grafiki warsztatowej, domowego dizjanu z użyciem różnych materiałów (glina, filc, włóczka, tekstylia, sklejki itp. oraz surowce wtórne), czy malarstwa sztalugowego realizowanego w plenerze. Projekt trwał 9 miesięcy i objęto nim 27 osób w wieku 60+. Prócz szeregu warsztatów artystycznych (z niewymienionych wyżej były to także: kolaż, filcowanie oraz fotografia cyfrowa, jak również międzypokoleniowe warsztaty ze zdobienia porcelany kalkomanią i tworzenia biżuterii) obejmował kuratorskie oprowadzania po wystawach sztuki współczesnej w Galerii Sztuki, a także w muzeach Wrocławia, koncerty w filharmonii i plener twórczy połączony ze zwiedzaniem okolic w Michałowicach pod Jelenią Górą.

Dla seniorów był to nowy etap w życiu. Zyskali sporo doświadczeń i wrażeń, a także nowych przyjaciół. Ich optymizm dodaje skrzydeł. Nie narzekają, rzucają żartami jak z rękawa, a zapałem mogą obdzielić tłum – z podziwem mówią o swoich podopiecznych gospodarze przedsięwzięcia. Ci ostatnie miesiące wspominają z sentymentem – spotkania dla obu stron były czymś więcej niż tylko nauką. Uczestnicy zajęć byli w wieku naszych rodziców i traktowali nas trochę jak swoje dzieci, my z kolei prowadziliśmy ich za rękę przez świat sztuki: warsztat artysty, sale filharmonii, wystawy najnowocześniejszego malarstwa czy biżuterii

Dagmara Angier-Sroka.

Dzięki projektowi większość z seniorów po raz pierwszy od lat, a czasami pierwszy raz w życiu, stanęła przy blejtramie, kole garncarskim, wykonała graficzną odbitkę, wylew ceramiczny, była w filharmonii, na finisażu swej wspólnej grupowej wystawy. Po nim, na zakończenie odbyło się old school party, gdzie w otoczeniu własnych dzieł sześćdziesięciolatkowie bawili się przy muzyce serwowanej przez wrocławskiego DJ`a Sowę. Fundacja Sztuka dla Ludzi działa w Legnicy od 2010 r., a do tej pory zrealizowała szereg projektów, m.in. Festiwal Street Art Beetween The Wall, w efekcie którego powstały pierwsze miejskie murale.

Fundacja Sztuka dla Ludzi

Kultura Dojrzałości
Fundacja Sztuka dla Ludzi
Galeria Sztuki
Legnica

Dodaj komentarz