• 2013-07-02

Konkurs fotograficzny Moje podróże małe i duże

Od 1 lipca można nadsyłać prace na Konkurs Fotograficzny Moje podróże małe i duże – Suszec 2013. Konkurs ma charakter otwarty, mogą wziąć w nim udział wszyscy amatorzy fotografii, którzy ukończyli 16 lat. Przedmiotem fotografii mogą być krajobrazy, zabytki i urokliwe miejsca, które uczestnicy konkursu podziwiali lub odwiedzali w czasie wakacyjnych wojaży.

Konkurs Fotograficzny „Moje podróże małe i duże”, Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu (źródło: materiały prasowe organizatora)

Konkurs Fotograficzny „Moje podróże małe i duże”, Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu (źródło: materiały prasowe organizatora)

Utrwalenie w fotografii piękna podróżowania i poznawania świata, prezentowanie różnorodnych osiągnięć twórczych w szeroko rozumianej tematyce podróży, popularyzacja fotografii podróżniczej, gromadzenie najciekawszych fotografii o tematyce podróżniczej – to główne cele, które przyświecają Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Suszcu – organizatorowi tegorocznego Konkursu Fotografii Podróżniczej i Turystycznej Moje podróże małe i duże.

Każdy z autorów może nadesłać maksymalnie 3 fotografie w min. formacie 30×40, do nich należy dołączyć płytkę CD z pracami zapisanymi w formacie JPG. Prace należy nadsyłać nie podklejone, w płaskich sztywnych opakowaniach zabezpieczających przed zniszczeniem. Powołane przez organizatora jury nagrodzi najlepszych fotografów nagrodami pieniężnymi o łącznej puli w wysokości 2500 zł.

Konkurs Fotograficzny Moje podróże małe i duże – Suszec 2013
Nadsyłanie prac: od 1 lipca do 30 września 2013 roku
Wystawa pokonkursowa: od 4 listopada do 4 grudnia 2013 roku
Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród: 9 listopada 2013 roku
Prace należy nadsyłać na adres:
Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu
ul. Ogrodowa 22
Suszec

Dodaj komentarz