• 2013-06-29

Włodzimierz Pastuszak – Bonno

Od 27 czerwca w Domu Artysty Plastyka w Warszawie można oglądać wystawę prac Włodzimierza Pastuszaka pt. Bonno.

Włodzimierz Pastuszak, „Bonno” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Włodzimierz Pastuszak, „Bonno” (źródło: materiały prasowe organizatora)

(…) Obrazy Bonno nie zawierają się w kształcie formy, figuratywności czy atrybucie barwy przedstawianych myśli, lecz w sposobie w jaki zostały ujęte. Są raczej sugestią niż wiernym przedstawieniem. Forma jest na granicy figuratywności i abstrakcji a warstwa treściowa operuje niedopowiedzeniem, podobnie jak towarzyszący im wiersz haiku. Obraz oraz wiersz stanowią niepodzielną jedność. (…)

Bonno to bardzo specyficzne myśli, które plamią umysł człowieka, ale mają podstawową cechę wspólną dla wszystkich myśli – są dynamiczne, są w nieustannym ruchu. Wyłaniają się z otchłani naszego umysłu, manifestują się w świadomej nieświadomości, następnie zanikają aby ponownie się pojawić w najmniej oczekiwanym momencie. W zenicznej logice paradoksu ich przepływ jest jednocześnie bezruchem a ich istota odbija się w takości chwili (w bezruchu). To odbicie można uchwycić w obrazosłowie haiga. Ale to tylko „jedna strona medalu” (jedna połowa prawdy). Gdzie jest druga, brakująca część? Druga połowa prawdy tkwi w przepływie. Jak to pokazać? Klasyczne techniki malarskie nie mają możliwości przedstawienia ruchu. Oczywiście, już słyszę te protesty: środki malarskie odpowiednio użyte mogą oddać dynamikę formy. Tak, mogą, ale cóż to za ruch? To raczej złudzenie ruchu, jego stopklatka, imitacja. (…)

Włodzimierz Pastuszak

Włodzimierz Pastuszak, Bonno
Wernisaż: 27 czerwca 2013 roku, godz. 18.00
Wystawa potrwa do 7 lipca 2013 roku
Dom Artysty Plastyka
ul. Mazowiecka 11A
Warszawa

Dodaj komentarz