• 2013-06-29

Wawa Design Festiwal

Od 6 do 15 września w warszawskiej Soho Factory potrwa pierwsza edycja Wawa Design Festiwal.

Wawa Design Festiwal (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wawa Design Festiwal (źródło: materiały prasowe organizatora)

Celem wydarzenia jest prezentacja i promocja kreatywnego projektowania, ważnego dla rozwoju intelektualnego naszego społeczeństwa. Edukacyjno-rekreacyjny charakter działań zawartych w zaplanowanym programie ma za zadanie stymulować kreatywność nie tylko projektantów, ale i władz miasta, kuratorów i co ważne, mieszkańców i turystów. Dla organizatorów szczególnie istotny jest społeczny wymiar realizowanych zadań. Poprzez spójny, atrakcyjny program starają się stworzyć pole do dyskusji przedstawicielom różnych grup społecznych.

Tegoroczna edycja pod hasłem HUMAN zrodziła się w odpowiedzi na palące potrzeby społeczeństwa współczesnej metropolii, których idealnym przykładem jest m.in. dwumilionowa stolica Polski Warszawa. Organizatorzy z niepokojem obserwują proces starzenia się społeczeństw Europy, na co wpływ ma nie tylko genetyka, ale przede wszystkim środowisko, styl życia i warunki bytowe. Z drugiej strony zauważalna jest pewnego rodzaju ignorancja w dziedzinie projektowania dla najmłodszych grup społecznych – dzieci, od których w głównej mierze będzie zależał kształt świata za dwadzieścia-trzydzieści lat. Starzejące się społeczeństwo i brak odpowiedniej edukacji najmłodszych pokoleń stanowią realne zagrożenie dla gospodarki i rozwoju współczesnych idei.

Festiwal, poprzez szereg aktywnie zaangażowanych w promowanie i rozwój idei społeczeństwa obywatelskiego działań o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, ma na celu poszerzyć wiedzę o współczesnym człowieku, jego potrzebach i zadaniach.

Dodatkowo, upowszechnianie i popularyzacja zanikających dziedzin rzemiosła, promocja rodzimych twórców i mądrego projektowania stanowi kolejny krok do podniesienia poziomu świadomości estetycznych mieszkańców. Perspektywa lokalna festiwalu, dzięki swojej atrakcyjności, otwartości i innowacyjności, daje szansę na wypracowanie nowej, oryginalnej formuły dla stałego uczestnictwa dzielnicy w kulturze ogólnopolskiej i ogólnoeuropejskiej.

Wawa Design Festiwal
6-15 września 2013 r.
Soho Factory
Warszawa

Dodaj komentarz