• 2013-06-27

Muzeum Widzialne 2013

Do 30 września można przesyłać zgłoszenia do przeglądu identyfikacji wizualnych muzeów i działań muzealnych Muzeum Widzialne 2013. 

Muzeum Widzialne (źródło: materiały prasowe organizatora)

Muzeum Widzialne (źródło: materiały prasowe organizatora)

Jednym z ważniejszych narzędzi budowania relacji wewnętrznych i zewnętrznych każdej instytucji jest dobrze opracowana i właściwie wdrażana identyfikacja wizualna. To istotne narzędzie budowania tożsamości, kreowania marki czy informowania o misji i ofercie adresowanej do potencjalnych odbiorców. Podczas gdy dla sektora komercyjnego jest to oczywiste, w przypadku muzeów dopiero od niedawna możemy obserwować przykładanie coraz większej wagi do jakości systemów identyfikacji wizualnej, dbanie o jakość druków informacyjnych czy atrakcyjność stron internetowych. To pozytywny i konieczny do podtrzymania kierunek.

Muzeum dbające o atrakcyjność i spójność wizerunkową, oddającą charakter instytucji, a przy tym uwzględniającą współczesną estetykę, ma większą szansę na sukces, popularyzowanie zbiorów, dotarcie i utrwalenia swego przekazu w świadomości odbiorców, przebicia się przez coraz bogatszą ofertę wydarzeń kulturalnych i konkurowania z różnymi innymi formami spędzania wolnego czasu. Takie podejście jest jedną z oznak charakterystycznych dla dobrze zarządzanych muzeów, jedną z oznak szerszego rozumienia roli muzeum, które – będąc instytucją kultury – powinno również w ten sposób przyczyniać się do kształtowania potrzeb estetycznych swojej publiczności.

Przegląd Muzeum Widzialne ma za zadanie pokazać, w jakim punkcie się znajdujemy, jak muzea w rzeczywistości wykorzystują język graficzny do budowania swojego wizerunku, jaki poziom estetyczny ten język prezentuje.

Organizatorzy wyodrębnili cztery kategorie, najlepiej – ich zdaniem – odzwierciedlające podejście do tematu:

  • identyfikacja muzeum – obejmuje ona wdrożone identyfikacje wizualne muzeów: logo, system informacji wewnątrz i na zewnątrz muzeum, w tym oznakowanie wystaw stałych, projekty akcydensów, w tym druków firmowych, informacyjnych, materiałów edukacyjnych
  • identyfikacja wystaw czasowych – obejmuje opracowany przez muzeum na potrzeby wystawy czasowej system informacji wizualnej: projekty plakatów, folderów, tablic informacyjnych w przestrzeni wystawienniczej, grafikę aplikacji mobilnych towarzyszących wystawom czasowym;
  • wydawnictwa książkowe lub multimedialne – kategoria ta obejmuje projekty graficzne wydawnictw muzealnych. Nie obejmuje ona jednak pojedynczych wydawnictw, lecz przegląd kilku wydawnictw lub serię wydawniczą, gdyż jedynie w ten sposób można ocenić strategię muzeum w tym zakresie;
  • grafika strony internetowej – obejmuje projekty graficzne stron internetowych, ich walory estetyczne, odwzorowanie charakteru danej instytucji, wartości funkcjonalne, przejrzystość.

Zarówno muzea, jak i studia graficzne mogą przesyłać dowolną liczbę zgłoszeń do każdej z powyższych kategorii. Wszystkie projekty będą zaprezentowane na stronie internetowej www.muzealnictwo.com, www.stgu.pl oraz podczas podsumowania przeglądu, który planujemy zorganizować w jednej z instytucji kultury w październiku tego roku. Spotkanie będzie miało charakter wystawy oraz otwartej dyskusji z udziałem przedstawicieli muzeów oraz specjalistów z zakresu projektowania graficznego, mających za sobą doświadczenie we współpracy z muzeami. Dodatkowo, powołane w ramach przeglądu jury dokona wyboru najlepszych zgłoszonych projektów, które zostaną podczas spotkania nagrodzone i w sposób szczególny zaprezentowane.

Nadesłane projekty oceniać będzie jury:

  • prof. Maciej Buszewicz – projektant, członek honorowy Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej, ASP w Warszawie
  • Małgorzata Gurowska – projektantka, członkini Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej, ASP w Warszawie
  • Dawid Korzekwa – projektant, prezes Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej, ASP w Katowicach
  • Magdalena Ponagajbło – projektantka / Mamastudio, członkini Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej
  • Jakub Sowiński – projektant, członek Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej, ASP w Krakowie
  • Wojciech Janicki – projektant, ASP w Poznaniu

Muzeum Widzialne 2013
Zgłoszenia: do 30 września 2013 r.

Dodaj komentarz