Najnowsza publikacja MCK o sztuce sakralnej

Nakładem wydawnictwa MCK w Krakowie pojawiła się druga część publikacji zbiorowej pt. Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa nowogródzkiego. Praca jest trzecim tomem cyklu pt. Materiały do Dziejów Sztuki Sakralnej.

Okładka książki „Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa nowogródzkiego”, MCK (źródło: materiały prasowe)

Okładka książki „Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa nowogródzkiego”, MCK (źródło: materiały prasowe)

Publikacja jest owocem trwającego 3 lata (1995–1998) projektu badawczego, poświęconego zabytkom sztuki sakralnej na terenach dawnego woj. nowogródzkiego. W roku 2009, podczas kontrolnego objazdu redakcyjnego, materiały zostały zweryfikowane, zaktualizowane i uzupełnione; w latach 2009-2012 znacznie też poszerzono zakres kwerend źródłowych.

Tom 3 serii prezentuje zabytki Słonimia: kościół p.w. Św. Andrzeja Apostoła, kościół p.w. Znalezienia Krzyża Św. i klasztor Benedyktynek, kościół p.w. trójcy Św. i klasztor Bernardynów, kościół parafialny p.w. Niepokalanego Poczęcia Najśw. Marii Panny i klasztor Bernardynek, kościół p.w. Bożego Ciała i klasztor Kanoników Laterańskich, kościół filialny p.w. Najśw. Marii Panny Królowej Pokoju i dawna misja jezuicka w Albertynie, kościoły i klasztory niezachowane oraz kapliczki przydrożne.

Praca zbiorowa, Maria Kałamajska-Saeed (red. nauk.), Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa nowogródzkiego
Część II, tom 3 serii Materiały do Dziejów Sztuki Sakralnej
Wersja polska, 220 stron tekstowych, 608 fotografii cz.-b

Dodaj komentarz