Grzegorz Jankowicz o kolejnej części książki pt. Po co jest sztuka?

4 lipca w klubokawiarni Państwomiasto w Warszawie odbędzie się spotkanie z Grzegorzem Jankowiczem, autorem książki Po co jest sztuka? Rozmowy z pisarzami. Spotkanie poprowadzi Łukasz Zaremba, a w dyskusji wezmą udział Jerzy Jarniewicz i Agnieszka Taborska.

Okładka książki Grzegorza Jankowicza pt. „Po co jest sztuka? Rozmowy z pisarzami” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Okładka książki Grzegorza Jankowicza pt. „Po co jest sztuka? Rozmowy z pisarzami” (źródło: materiały prasowe organizatora)

W dyskusji udział wezmą: Jerzy Jarniewicz – poeta, tłumacz, krytyk literacki, redaktor Literatury na Świecie i Agnieszka Taborska – pisarka, historyczka sztuki i romanistka. Spotkanie poprowadzi Łukasz Zaremba – doktorant w Zakładzie Filmu i Kultury Wizualnej Instytutu Kultury Polskiej UW, tłumacz.

Po co jest sztuka? I czy sztuka musi być po coś? To pytania, na które Grzegorz Jankowicz szukał odpowiedzi, prowadząc swój niezwykły projekt badawczy. Dyskutując z pisarzami, zastanawiał się, czy sztuka to tylko przyjemność, czy aż narzędzie do rozumienia i zmieniania świata. Spotkanie z autorem oraz jego rozmówcami będzie przedsmakiem pasjonującej opowieści o związkach między dwiema różnymi dziedzinami twórczości artystycznej.

Autor odkrywa przed czytelnikiem korespondencję między słowem i obrazem. Historię wzajemnych zależności między literaturą a sztukami wizualnymi poznajemy poprzez rozmowy z grupą najwybitniejszych pisarzy (poetów i prozaików) młodego, średniego i starszego pokolenia (z Markiem Bieńczykiem, Jackiem Dehnelem, Darkiem Foksem, Jerzym Jarniewiczem, Piotrem Pazińskim, Piotrem Sommerem, Andrzejem Sosnowskim, Agnieszką Taborską, Magdaleną Tulli). Jankowicz tak dobierał swych rozmówców, by z każdym z nich omówić inny aspekt interesującej go relacji między słowem i obrazem, przedstawieniem językowym i reprezentacją wizualną, literaturą i sztuką.

Marek Bieńczyk opowiada o wizualnych figurach melancholii, słynnych malarskich wizerunkach melancholików, a także artystach (od Dürera po Hoppera), którzy współtworzą światowy kanon sztuki melancholicznej. Jacek Dehnel wyjawia powody swej fascynacji fotografią, z której zrodziła się książka Fotoplastikon, zbiór kilkudziesięciu opisów zdjęć z kolekcji pisarza. Mówi również o swej fascynacji malarstwem Goi, którego efektem jest powieść Saturn. Czarne obrazy z życia mężczyzn z rodziny Goya z 2011 roku. Darek Foks przedstawia historię swej współpracy z artystą Zbigniewem Liberą, która doprowadziła do powstania jednej z najoryginalniejszych książek na temat powstania warszawskiego – Co robi łączniczka? (nagroda TVP Kultura).

Piotr Paziński przypomina literacko-wizualne eksperymenty Tadeusza Kantora, które wpłynęły na jego prozę (powieść Pensjonat – nagrodzona Paszportem Polityki). Piotr Sommer i Andrzej Sosnowski mówią o niezwykle silnych związkach między poezją a malarstwem w tak zwanej szkole nowojorskiej. Dzięki Agnieszce Taborskiej, znakomitej prozaiczce, ale też tłumaczce, poznajemy historię surrealizmu, którą doskonale zna (jest autorką monografii tego nurtu), ze szczególnym uwzględnieniem korespondencji sztuk.

Wszyscy rozmówcy niezwykle barwnie opowiadają o interesujących ich zagadnieniach. Ale jest to również nietypowa historia XX-wiecznej literatury i sztuki, ich wzajemnych zależności, których zrozumienie będzie miało ogromny wpływ na rozwój obu dziedzin w przyszłości. Co łączy sztuki wizualne z literaturą? Oto główne pytanie, na które ów tom udziela wielu inspirujących odpowiedzi.

Książka jest drugą publikacją z serii Po co jest sztuka?. Pierwsza, autorstwa Tadeusza Nyczka, ukazała się w roku 2012.

Grzegorz Jankowicz, Po co jest sztuka? Rozmowy z pisarzami (cz. 2)
Spotkanie odbędzie się 4 lipca 2013 roku o godzinie 17.30
Klubokawiarnia Państwomiasto
ul. Gen. Andersa 29
Warszawa

Dodaj komentarz