• 2013-06-27

Andreia Santana i Luís Plácido Costa – Trawa w galerii?

Od 26 czerwca w Mieszkaniu Gepperta we Wrocławiu można oglądać wystawę pt. No Water on the Other Edge wykonaną przez portugalski duet – Luís Plácido Costa i Andreia Santana. Ekspozycja odbywa się w ramach Festiwalu Survival.

Luís Plácido Costa i Andreia Santana, „No Water on the Other Edge” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Luís Plácido Costa i Andreia Santana, „No Water on the Other Edge” (źródło: materiały prasowe organizatora)

W ramach tegorocznej edycji Przeglądu Sztuki Survival portugalski duet (Luís Plácido Costa i Andreia Santana) przygotował dwie instalacje site specific, będące dla siebie wzajemnym uzupełnieniem i kontynuacją jednej myśli. Jedna z prac (Borda d’Agua/ Water’s Edge) powstała i można ją oglądać od piątku w ścisłym obszarze Przeglądu, w sąsiedztwie Placu Polskiego. Druga (No Water on the Other Edge) – od dziś będzie dostępna dla zwiedzających w galerii Mieszkanie Gepperta.

Obydwie prace przygotowywane dla Survivalu dotyczą tematu warstw (rozumianych dosłownie – jako konstrukcji podtrzymującej, jak i filozoficznie – jako bazy dla wszelkiej ludzkiej działalności i ludzkiej egzystencji), a także procesu ich odsłaniania, nakładania się na siebie czy przemieszczania. Obydwie prace dotyczą też tematu materii – jej przekształceń i przesunięć pomiędzy różnymi warstwami, zarówno poprzez działanie natury (a więc np. na skutek działania wody, poprzez wypłukiwanie, wymywanie) jak i poprzez działalność ludzką.

O ile praca przygotowywana w otwartej przestrzeni Bulwaru X. Dunikowskiego bazuje na naturalnych, zastanych w danym miejscu materiałach, zaburzając ich pierwotne ułożenie, o tyle instalacja w Mieszkaniu Gepperta wykorzystuje materialy obce dla danego miejsca. Artyści dokonują w tym wypadku przemieszczenia materii, nie w obrębie jednej warstwy, ale pomiędzy dwoma odległymi poziomami – pomiędzy światem natury a przestrzenią ludzkiej działalności – architektury. Artyści działają, można powiedzieć, dwutorowo. Z jednej strony, nadają formę architektonicznej konstrukcji naturalnej materii w obszarze bulwaru. Z drugiej – w obrębie architektury (w pomieszczeniu galerii) wprowadzją naturalny element (ziemia i trawa), sugerując zbliżenie ku naturze, ku naturalnemu podłożu. Ponadto instalacja w Mieszkani Gepperta bazuje na kontraście między naturalnym surowcem a jego syntetycznych odpowiednikiem (sztuczny trawnik).

Realizacja w Mieszkaniu Geperta jest ponadto kontynuacją tematu Widzialne/Niewidzialne. Mimo, że obydwie prace znajdują sie w znacznym oddaleniu, są jednak wynikiem jednej idei, której pojęcie jest możliwe dzięki zobaczeniu, a raczej doświadczeniu obydwu instalacji. A zatem praca jako całość pozostaje niewidzialna – uzyskanie całościowego obrazu instalacji jest możliwe tylko dzięki przemieszczeniu się odbiorcy z Bulwaru do galerii Mieszkanie Gepperta.

W swej twórczości Luís Plácido Costa i Andreia Santana, bazując na zastanych materiałach lub dodając nowe, dokonują przekształceń otoczenia na różną skalę, zaburzając znany zwiedzającemu porządek i wprowadzając poczucie dezorientacji. Wytwarzają tym samym nową przestrzeń, poddając reinterpretacji pojęcie miejsca, konstruując nowe miejsce w jego obszarze.

Luís Plácido Costa i Andreia Santana, No Water on the Other Edge
Festiwal Survival 2013
Wystawę można oglądać od 26 czerwca do 4 lipca 2013 roku
Mieszkanie Gepperta
ul. Ofiar Oświęcimskich 1/2
Wrocław

 

Dodaj komentarz