• 2013-06-25

Architektura przymusu

27 czerwca o godz. 18.00 w Cafe Kulturalna w Warszawie odbędzie się prezentacja publikacji pt. Architektura przymusu pod redakcją Tomasza Ferenca i Marka Domańskiego.

„Architektura przymusu” (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Architektura przymusu” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Architektura przymusu dotyczy szeroko rozumianych i mających różne wcielenia dyscyplinujących funkcji architektury. Począwszy od łagodnych form kontroli (szkoły), aż po tak zwane instytucje totalitarne (więzienia, szpitale psychiatryczne). W realizacji projektu wzięło udział siedemnastu socjologów i artystów.

Architektura przymusu stanowi oryginalną próbę socjologicznego zmierzenia się z rzadko eksplorowanym polem problemowym. Tym, co w największym stopniu buduje merytoryczną wartość Architektury przymusu, jest rzadko spotykana, nowatorska konstrukcja tomu, zasadzająca się na wyodrębnieniu dwu ściśle ze sobą powiązanych trybów narracji: werbalnej – analiz różnych egzemplifikacji zjawiska, oraz wizualnej – zestawów fotografii korespondujących z analizowanymi przypadkami. Dwoistość narracji nie tylko umożliwia recepcję książki na różnych poziomach, ale również udanie łączy w jednym tomie walory poznawcze przedsięwzięcia naukowego i przedsięwzięcia artystycznego.

– Krzysztof Olechnicki z recenzji tomu

Spotkanie odbywa się w ramach tegorocznej edycji realizowanego przez Fundację Bęc Zmiana cyklu Synchronizacja, który poświeświęcona jest projektowaniu działającemu na wiele zmysłów, architekturze jako narzędziu inżynierii społecznej. W spotkaniu udział wezmą: Marek Domański, Tomasz Ferenc, Tomasz Załuski. Prowadzenie: Bogna Świątkowska.

Projekt jest realizowany przez Fundację Bęc Zmiana dzięki wsparciu otrzymanemu od m. st. Warszawy oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Partner: Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP
Wydawca: Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
Dystrybucja: Fundacja Bęc Zmiana
Partner spotkania: Cafe Kulturalna

Architektura przymusu – prezentacja
27 czerwca 2013 r., godz. 18.00
Cafe Kulturalna, Pałac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1
Warszawa

Dodaj komentarz