• 2013-06-24

Ogólnopolski Konkurs na Najlepszą Audycję Historyczną Roku

Do 15 sierpnia potrwa konkurs na Najlepszą Audycję Historyczną Roku organizowany przez Oddział IPN w Białymstoku.

Audycja Historyczna Roku, logo (źródło: mat. prasowe)

Audycja Historyczna Roku, logo (źródło: mat. prasowe)

Audycje na Konkurs mogą zgłaszać autorzy audycji, dziennikarze, redakcje, historycy, pracownicy i współpracownicy IPN, stowarzyszenia i organizacje kombatanckie i ich przedstawiciele, organizacje społeczne promujące wiedzę, edukację historyczną i pamięć, instytucje kultury i ich przedstawiciele, przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń promujących historię regionalną.

Celem konkursu jest wyróżnianie i promowanie najnowszej historii Polski w formie ambitnej twórczości radiowej i telewizyjnej. Będzie o jedyny konkurs realizowany w kraju, w którym oceniane będą wyłącznie audycje dotyczące historii najnowszej Polski. Prezes IPN zapowiedział także, że intencją organizatorów jest objęcie w przyszłości Konkursem także reportaży prasowych.

Do Konkursu mogą być nadsyłane audycje spełniające kryteria gatunkowe wyznaczające daną formę dziennikarską (film dokumentalny, audycja dokumentalna, reportaż, słuchowisko, scena faktu itp.) poświęcone tematyce najnowszej historii Polski. Do udziału w Konkursie mogą być zgłaszane zarówno audycje nieemitowane jak i emitowane oraz te, które zdobyły już nagrody w innych Konkursach. Czas trwania zgłaszanej audycji radiowej nie może przekroczyć 30 minut, zaś telewizyjnej – 50 minut (wymóg odnosi się do jednego odcinka w przypadku serii).

Audycje radiowe lub telewizyjne będą oceniane w następujących kategoriach:

  • Wydarzenie – audycje poświęcone określonemu wydarzeniu lub procesowi historycznemu;
  • Losy – audycje poświęcone indywidualnym losom bohaterów uczestników i świadków zdarzeń i procesów historycznych;
  • Historia regionalna – audycje poświęcone historii regionalnej obejmującej zasięg działania Oddziału IPN w Białymstoku.

W ramach Konkursu przyznane zostaną autorom nagrody:

  • w kategorii Wydarzenie – Grand Prix Prezesa IPN;
  • w kategorii Losy – Nagroda IPN;
  • w kategorii Historia regionalna – Nagroda Dyrektora Oddziału IPN w Białymstoku.

Nagrody będą miały wymiar pieniężny. Ich wysokość będzie ustalana co roku przez Prezesa IPN. Jury Konkursu przyznawać będzie także wyróżnienia za specjalne wartości poznawcze audycji. Ponadto dyrektorzy oddziałów IPN w całym kraju będą mogli przyznać wyróżnienia specjalne audycjom związanym z obszarem działania danego oddziału, na podstawie rekomendacji Jury.

Audycja Historyczna Roku, konkurs
do 15 sierpnia 2013 roku

Dodaj komentarz