• 2013-06-21

Konkurs o Nagrodę Archiwum Emigracji za pracę magisterską i doktorską

Niepublikowane prace magisterskie i rozprawy doktorskie mogą być zgłaszane przez instytuty naukowe, promotorów i recenzentów w terminie do 31 lipca na adres redakcji czasopisma Archiwum Emigracji. Temat pracy ma dotyczyć emigracji polskiej XX wieku.

Pismo "Archiwum Emigracji" (źródło: mat. prasowe)

Pismo "Archiwum Emigracji" (źródło: mat. prasowe)

Od kilkunastu lat w Toruniu przyznawana jest Nagroda Archiwum Emigracji. Otrzymują ją młodzi ludzie (ale – de facto – również ich promotorzy), którzy poświęcili swój trud badawczy zagadnieniom związanym z dziejami i dorobkiem wychodźstwa polskiego w XX wieku.

Wśród laureatów dotychczasowych edycji konkursu są studenci z Polski, Francji, Włoch i Ukrainy – dla wielu z nich Nagroda była wstępem do poważnych badań naukowych. Dla innych przystankiem w drodze do kariery uniwersyteckiej.

Nagrodę przyznaje się za wybitną pracę magisterską i osobno rozprawę doktorską, obronioną w roku 2012 i 2013, w jednej z czterech dziedzin:

a) literaturoznawstwo (także: teatr, językoznawstwo)

b) historia (także: źródłoznawstwo, biografistyka, czasopiśmiennictwo, bibliografia, wojskowość)

c) historia kultury i socjologia (także: naukoznawstwo, religioznawstwo, filozofia, muzykologia)

d) historia sztuki (także: historia książki, edytorstwo, muzealnictwo)

Nagrodę przyznaje Archiwum Emigracji Biblioteki UMK oraz Pracownia Badań Emigracji Instytutu Literatury Polskiej UMK w Toruniu raz w roku, w początkach października, w czasie inauguracji roku akademickiego na UMK. Ideę Nagrody w 1999 roku wsparła Honorowa Kapituła Nagrody, w której skład weszli wybitni przedstawiciele kultury polskiej na obczyźnie: Józef Bujnowski, Maria Danilewicz Zielińska, Andrzej S. Ehrenkreutz, Jerzy Giedroyc, Gustaw Herling-Grudziński, Leszek Kołakowski, Jan Kott, Stefania Kossowska, Jerzy Krzywicki, Danuta Mostwin, Olga Scherer, Tymon Terlecki.

Jury Nagrody stanowią członkowie Redakcji i Komitetu Naukowego czasopisma Archiwum Emigracji: Egidijus Aleksandravičius, Ewa Bobrowska, Alice-Caterine Carls, Swietlana Czerwonnaja, Beata Dorosz, Anna Frajlich, Zbigniew Girzyński, Douglas Hall, Adam Kola, Jarosław Koźmiński, Joanna Krasnodębska, Jerzy R. Krzyżanowski, Gabriela Lewandowska, Wacław Lewandowski (z-ca Przew. Jury), Wojciech Ligęza, Rafał Moczkodan, Józef Olejniczak, Krzysztof Pomian, Dobrochna Ratajczakowa, Jan W. Sienkiewicz, Anna Supruniuk, Mirosław A. Supruniuk (Przew. Jury), Aleksej Wasiliew, Mariusz Wołos.

Prace w 2 egzemplarzach należy wysłać na adres: Archiwum Emigracji, Biblioteka UMK, ul. Gagarina 13, 87-100 Toruń
e-mail: Archiwum@bu.uni.torun.pl

Konkurs o Nagrodę Archiwum Emigracji
przesyłanie prac do 31 lipca 2013 roku

Dodaj komentarz