• 2013-06-20

Dizajn jako piękno, dobro i postęp

Do 30 czerwca w klubie Państwomiasto w Warszawie można oglądać instalację pt. Dizajn jako piękno, dobro i postęp autorstwa Rene Wawrzkiewicza.

Dizajn jako piękno, dobro i postęp (źródło: materiały prasowe organizatora)

Dizajn jako piękno, dobro i postęp (źródło: materiały prasowe organizatora)

Nowoczesne projektowanie stało się estetyzacją i inscenizacją rzeczywistości. Projektanci są narzędziami i biernymi podmiotami obecnego systemu ekonomiczno-politycznego. Współczesny dizajn w swojej większości to jedynie reprodukowanie form, kopiowanie stylów i odtwarzanie rytuałów. Popularna kultura wizualna i tym samym projektowanie graficzne w swojej dominującej większości jest niestety językiem przemocy społecznej, propagandy politycznej i przymusu ekonomicznego.

Instalacja ma kształt serii nieuporządkowanych obrazów, tekstów i muzyki.

Rene Wawrzkiewicz – projektant grafik, researcher i kurator designu. Założyciel Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej. Współkurator wielu inicjatyw i projektów dotyczących polskiego dizajnu: wystawy Design dla wolności, wolność w designie w Berlinie, Tokio i Sztokholmie, pierwszego konkursu w Polsce poświęconego projektowaniu graficznemu Projekt Roku, festiwalu dizajnu Targi Wiedzy Graficznej i wielu innych.

Dizajn jako piękno, dobro i postęp
27 maja – 30 czerwca 2013 r.
Państwomiasto
Warszawa

Dodaj komentarz