• 2013-06-19

Wręczenie nagród Świadek Historii

19 czerwca o godz. 12.00 w Sali Urzędu Rady Miasta Krakowa po raz drugi odbędzie się uroczystość wręczenia nagrody Świadek Historii.

Medal Świadka Historii (źródło: mat. prasowe)

Medal Świadka Historii (źródło: mat. prasowe)

Pamięć o historii jest nie tylko sprawą tożsamości. Ma ona także potężne znaczenie obywatelskie. Nagroda ta jest przyznawana osobom szczególnie zasłużonym dla upamiętniania historii Narodu Polskiego w regionie oraz osobom wspierającym pion edukacyjny IPN w dziele edukacji historycznej. Jest nadawana w podziękowaniu za trud przechowywania, gromadzenia i rozpowszechniania wiedzy o najnowszej historii Polski w czasach, kiedy historia współczesna przez władze PRL była wykorzystywana do celów propagandowych.

Dzięki ich pasji docierania do prawdy w tamtych trudnych czasach, udało się pamięć o wielu osobach i faktach zachować od zapomnienia. W tym roku po raz drugi zostanie ona wręczona w Krakowie, aby uhonorować tych, którym na sercu leżało budowanie szacunku dla narodowej przeszłości. Nagrodę przyznaje Kapituła, której przewodniczącym jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej.

W tym roku nagrodę Świadek Historii otrzymają:

  • Kazimierz Cholewa. Aktywny działacz NSZZ Solidarność, współzałożyciel struktur związkowych w krakowskim handlu i usługach, przewodniczący Komisji Zakładowej i Międzyoddziałowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ Solidarność w Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców Społem oraz wiceprzewodniczący Krakowskiej Komisji Handlu NSZZ Solidarność.
  • Andrzej Jankowski. Sędzia, wieloletni pracownik Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Kielcach.
  • Józef Jarno. Major, prezes Powiatowej Społecznej Rady Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych RP oraz prezes Zarządu Koła Kombatantów w Miechowie.
  • Anna Łakomiec. Całe swoje dorosłe życie poświęciła przywracaniu pamięci o ofiarach Zbrodni Katyńskiej.
  • Ks. Władysław Palmowski. Kapelan nowohuckiej Solidarności, niestrudzony orędownik walki o najwyższe wartości – wolność, godność człowieka oraz prawdę – zarówno podczas mrocznych czasów stanu wojennego, jak i po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.
  • Bogusław Sonik. Działacz opozycji demokratycznej, od 1972 związany z Dominikańskim Duszpasterstwem Akademickim, od 1976 współpracownik Komitetu Obrony Robotników, następnie Komitetu Samoobrony Społecznej KOR, współzałożyciel powstałego 15 V 1977 Studenckiego Komitetu Solidarności, członek redakcji niezależnego pisma studenckiego Indeks, działacz krakowskiego NSZZ Solidarność i jego wiceprzewodniczący.
  • Zofia Dubjelova (pośmiertnie). Mieszkanka słowackiej wsi Forbasy. Wraz z mężem (a po jego śmierci sama) przez blisko 50 lat opiekowała się grobem nieznanych sobie polskich partyzantów, którzy ponieśli śmierć w jej wsi. Dzięki niej mogiła przetrwała przez niemal pół wieku i w 1997 staraniem rodziny Stanisława Pióry Emira można było przeprowadzić ekshumację szczątków i pochować obydwu żołnierzy podziemia na cmentarzu w Nawojowej.

Podczas uroczystości zostaną zaprezentowane krótkie filmowe życiorysy laureatów w reż. Dariusza Walusiaka. Uroczystość uświetni występ chóru Psalmodia Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Wręczenie nagrody Świadek Historii
19 czerwca 2013 roku, godz. 12.00
Sala Urzędu Rady Miasta Krakowa pl. Wszystkich Świętych 3-4

Dodaj komentarz