O najnowszej monografii KwieKulik w Awangardzie

26 czerwca w galerii Awangarda BWA we Wrocławiu odbędzie się spotkanie promocyjne poświęcone wydanej właśnie, długo oczekiwanej monografii duetu KwieKulik (Zofii Kulik i Przemysława Kwieka), jednego z najważniejszych fenomenów artystycznych polskiej sztuki XX wieku. Gośćmi będą autorzy: artyści – Zofia Kulik i Przemysław Kwiek oraz redaktor tomu – Łukasz Ronduda. Spotkanie poprowadzi Paweł Jarodzki.

Książka „KwieKulik”, Autorzy projektu: B. Pindor, A.Bartkowiak, Z.Kulik (źródło: materiały prasowe organizatora)

Książka „KwieKulik”, Autorzy projektu: B. Pindor, A.Bartkowiak, Z.Kulik (źródło: materiały prasowe organizatora)

Książka zamyka zainicjowany blisko pięć lat temu w BWA Wrocław projekt badawczy, którego celem było opracowanie archiwum KwieKulik – wyjątkowego w skali całego regionu zbioru dokumentów dotyczących sztuki awangardowej i kultury wizualnej PRL. Książka pod redakcją Łukasza Rondudy i Georga Schollhammera jest wspólnym wydawnictwem BWA Wrocław, Wiedeńskiej Kolekcji Sztuki Grupy Erste i Fundacji ERSTE oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Książka jest niezwykłym dokumentem ścisłego powiązania sztuki z życiem codziennym oraz portretem zmagań artystów z rzeczywistością PRL. Dostarcza unikalnych materiałów źródłowych pozwalających poznać nie tylko twórczość jednego z najważniejszych artystycznych duetów ostatniego półwiecza, ale i zrozumieć jej szeroki społeczno-polityczny kontekst.Główną część publikacji stanowią materiały wizualne i tekstowe dokumentujące 203 wydarzenia, wyznaczające trajektorię twórczości KwieKulik od końca lat 60. do końca lat 80. Książka zaopatrzona jest również w teksty źródłowe artystów oraz słowniki: pojęć używanych przez KwieKulik oraz tych charakterystycznych dla opisywanej epoki. Eseje przygotowane przez współczesnych autorów starają się z kolei wyznaczyć nowe perspektywy interpretacyjne ich dzieła.


KwieKulik to duet artystyczny tworzony w latach 1971–1987 przez Zofię Kulik (ur. 1947 we Wrocławiu) i Przemysława Kwieka (ur. 1945 w Warszawie). Artyści zaczynali jako studenci Oskara Hansena na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Od początku lat 70. nadawali swojej sztuce radykalnie polityczny charakter. Ich zaangażowanie i bezkompromisowa krytyka otaczającej rzeczywistości nie ma równego sobie precedensu w dziejach powojennej środkowoeuropejskiej awangardy.

KwieKulik programowo łączyli działalność artystyczną z życiem codziennym. W latach 70. byli pionierami procesu zamiany pola sztuki w laboratorium społecznej partycypacji oraz oddolnego tworzenia grup zdolnych realizować cele niezależne od intencji władzy. Równolegle do tego typu działań piętnowali konformizm, bezideowość, cynizm i hipokryzję, które były podstawowym lepiszczem życia wspólnotowego w PRL. Należeli do pierwszego pokolenia artystów polskich, którzy na przełomie lat 60. i 70. odrzucili tradycyjne środki wyrazu i skupili się na performansie, działaniach (określenie artystów) oraz wykorzystaniu mediów i mechanicznej rejestracji i reprodukcji obrazów. Stanowią niezwykle ważny punkt odniesienia dla zaangażowanych społeczno-politycznie artystów współczesnych posługujących się w swojej praktyce nowymi mediami.

Redakcja: Łukasz Ronduda, Georg Schollhammer
Liczba stron: 576 stron
Wymiary: 240×300 mm

Kwiekulik
Spotkanie promocyjne odbędzie się 26 czerwca 2013 roku o godzinie 16.00
Galeria Awangarda
ul. Wita Stwosza 32
Wrocław

Dodaj komentarz