• 2013-06-15

Artyści przypomniani: Hanna Rudzka-Cybis

25 lat po śmierci Hanny Rudzkiej-Cybis można na nowo zaglądnąć do jej domu-pracowni. Wystawę pt. Pracownia Hanny Rudzkiej-Cybis będzie można oglądać w Kamienicy Hipolitów w Krakowie od 20 czerwca.

Hanna Rudzka-Cybis "Autoportret", 1920 rok (źródło: mat. prasowe)

Hanna Rudzka-Cybis "Autoportret", 1920 rok (źródło: mat. prasowe)

Ekspozycja, oparta na koncepcji mieszkanie – życie – tworzenie, przedstawiająca siedzibę artystki nie jest wystawą biograficzną, ale opowieścią o osobistym życiu i dotyka podstawowego problem kreacji rzeczywistości. Ścierają się tu problemy artystyczne i egzystencjalne.

Wystawa czasowa w Kamienicy Hipolitów nie tworzy iluzji muzealnie zakonserwowanej pracowni, jest raczej jej symbolem utkanym z pamiątkowych elementów wizji malarskiej zaklętej w obrazy i z kompozycji wspomnień ukrytej w rzeczach z życia artystki. W wystawie tej nie realizuje się przemyślany i z premedytacją zaplanowany osobisty ideał narracji domu artystki, który byłby ukoronowaniem jej życia i twórczości.

Nie ma ta ekspozycja także nic wspólnego z pracownią artysty – dziełem totalnym, które w przeszłości nie były rzadkością. To raczej kameralna, bezpretensjonalna wizja tego domu-pracowni bez zbędnej sztuczności, pokazująca dystans jej właścicielki do własnej osoby i świata. Domu przysposobionego do przebywania, pracy i spotkań z przyjaciółmi. Rozmiar i wygląd sytuują ją w tradycji po stronie skromnych paryskich pracowni Boznańskiej i Wyspiańskiego.

Hanna Rudzka-Cybis niemal całe swoje życie związana była z Krakowem. Należała do ugrupowania artystów, którzy w latach 20. XX wieku wyznaczyli nowy kierunek w sztuce polskiej, zwany koloryzmem.

Artyści przypomniani: Hanna Rudzka-Cybis
od 20 czerwca do 1 września 2013 roku
Kamienica Hipolitów w Krakowie

Dodaj komentarz