• 2013-06-08

Już wkrótce rusza 5. Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej Open City

21 czerwca w Lublinie odbędzie się Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej Open City | Otwarte Miasto.

5. Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej Opec City | Otwarte Miasto w Lublinie, plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

5. Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej Opec City | Otwarte Miasto w Lublinie, plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

Piąta edycja festiwalu będzie więc odnosić się do Lublina jako miasta usytuowanego na pograniczu kultur i religii zarówno w perspektywie historycznej jak i współczesnej. Umownym punktem wyjścia będzie tu symboliczna rola miasta w powstaniu Rzeczpospolitej Obojga Narodów i rozmaite implikacje, jakie z tej obojnakości wynikały dla Lublina w rozmaitych okresach historycznych, aż po kolejny równie symboliczny moment, jakim było utworzenie tzw. Rządu Lubelskiego i ogłoszenie Manifestu PKWN, czyli po 22 lipca 1944 roku.

Kontrapunktem do tej historycznie zorientowanej narracji będzie dzisiejsza pozycja miasta w Unii Europejskiej – takiej, jaką widzimy przez pryzmat kryzysów, które odnoszą się tyleż do ekonomicznych realiów, co do przesłanek ideologicznych. W najogólniejszych zarysach obecna edycja Otwartego miasta będzie zatem próbą zilustrowania pozycji Lublina w kontekście zaistnienia kilku rozmaitych projektów społeczno-politycznych, z których każdy posługiwał się zidealizowaną wykładnią w celu osiągnięcia określonych, doraźnych korzyści.

Planowany jest udział 15 twórców z Polski i świata, przede wszystkim z Europy: Leon Tarasewicz, Colin Ardler, Assaf Gruber, Flo Kasearu, Yakov Kazhdan, Olaf Metzel, Pedro Cabrita Reis, Esra Ersen, Zlatko Kopljar, Colin Ardley, Nikolai Rydnyi. Slavs&Tatars, Egle Rakauskaite, Marina Naprushkina, Paweł Althamer

Anda Rottenberg

Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej Open City | Otwarte Miasto
Festiwal odbędzie się 21 czerwca 2013 roku
Lublin

 

Dodaj komentarz