2. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej z Josephem Rykwertem

11 czerwca w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie rozpocznie się 2. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej.

Forum Dziedzictwa Europy Śrokowej, MCK w Krakowie, logo (źródło: materiały prasowe organizatora)

Forum Dziedzictwa Europy Śrokowej, MCK w Krakowie, logo (źródło: materiały prasowe organizatora)

W dniach 11-14 czerwca 2013 roku Kraków stanie się centrum międzynarodowej dyskusji o dziedzictwie kulturowym Europy Środkowej. Podczas organizowanego przez Międzynarodowe Centrum Kultury 2. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej niemal osiemdziesięciu badaczy i ekspertów z dziewiętnastu krajów świata rozmawiać będzie na temat Granic dziedzictwa. Dwa dni obrad wypełnią prezentacje dotyczące filozofii, zarządzania, ochrony, wymiaru ekonomicznego i politycznego dziedzictwa Europy Środkowej, dyskutowane będą także istotne dla regionu kwestie międzynarodowe.

Tematem przewodnim odbywającego się w 2013 roku 2. Forum są Granice dziedzictwa. Druga dekada XXI wieku sprzyja nie tylko rozważaniom nad samym systemem ochrony dziedzictwa, ale także nad jego wymiarem i filozofią: Co należy chronić? W jaki sposób budować relacje współczesności do historii? W kontekście międzynarodowych i lokalnych list obiektów, miejsc i form dziedzictwa kulturowego – gdzie kończy się to dziedzictwo oraz kiedy współczesność staje się dziedzictwem?

Obrady toczyć się będą w sześciu równoległych sesjach tematycznych: tytułowe Granice dziedzictwa, Dziedzictwo i polityka, Jak sprzedać dziedzictwo?, Miasta atrakcyjne – rola dziedzictwa, Zarządzanie wielkoskalowymi obiektami dziedzictwa kulturowego, Niematerialne dziedzictwo kulturowe.

Wprowadzeniem do spotkań tematycznych będzie dyskusja panelowa zatytułowana Granice rekonstrukcji?, poświęcona ważnemu współcześnie problemowi przywracania obiektom dziedzictwa materialnego ich pierwotnego kształtu.

2. Forum organizowane jest w ramach Polskiej Prezydencji w Grupie Wyszegradzkiej. Ceremonię zamknięcia Forum, podczas której wręczona zostanie Międzynarodowa Nagroda Wyszegradzka za 2012 rok, uświetni obecność ministrów kultury Czech, Węgier, Polski i Słowacji.

Główny mówca: Profesor Joseph Rykwert
Zaproszeni mówcy i moderatorzy sesji: Profesor Marie-Theres Albert, Profesor Gregory Ashworth, Peter van Dun, Doktor Tamás Fejérdy, Doktor Krzysztof Kowalski, Doktor Monika Murzyn-Kupisz, Profesor Jacek Purchla, Dennis Rodwell, Joanna Sanetra-Szeliga, Doktor Gábor Soós. Doktor Jan Sucháček

2. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej w Krakowie
Forum odbędzie się w dniach od 11 do 14 czerwca 2013 roku
Międzynarodowe Centrum Kultury
Rynek Główny 25
Kraków

Dodaj komentarz