Czas na młodą osobowość twórczą z nagrodą Grey House 2013

Do 15 czerwca można wysyłać zgłoszenia do 3. edycji konkursu na najciekawszą osobowość twórczą młodej sceny artystycznej – Nagroda Fundacji Grey House 2013.

Nagroda Fundacji Grey House 2013, plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

Nagroda Fundacji Grey House 2013, plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

Konkurs krakowskiej Fundacji Grey House zaplanowany jest jako impreza cykliczna, popularyzująca najwybitniejsze dokonania polskich artystów do 30 roku życia w szerokim spektrum dziedzin: grafika, malarstwo, rzeźba, fotografia, video i nowe media. Nagrodą w konkursie jest 5000 zł, wystawa indywidualna oraz wsparcie promocyjne ze strony Fundacji. Celem konkursu jest wspieranie i upowszechnianie najbardziej wartościowych zjawisk w młodej polskiej sztuce współczesnej.

Szukamy przede wszystkim artystów proponujących twórcze odniesienie do powszechnie wykorzystywanych artystycznych narracji, autorów dzieł prezentujących nowatorską, ale spójną̨ koncepcję. Będziemy propagować odmienne od już istniejących działania, charakteryzujące się̨ bądź wyjątkowym poziomem realizacji, bądź indywidualnym sposobem artystycznej wypowiedzi.

Organizując wystawę̨ 5 uczestników zakwalifikowanych do II etapu chcemy także lepiej poznać młode pokolenie artystów – dowiedzieć się, co ich inspiruje, co fascynuje lub frustruje, poznać ich intelektualne zaplecze i sposoby przedstawiania autorskich wizji. Ten zbiorczy głos będziemy później analizować, weryfikować, a docelowo popularyzować.

Zapowiada Organizator

Pewnym novum w konkursie jest specyficzny dobór jury ­ wyłącznie spośród osób reprezentujących placówki wystawiennicze tj. galerie, BWA, muzea, zawodowo zajmujących się promocją młodych talentów tudzież artystów. Będą to więc uznane autorytety z dziedziny sztuk wizualnych: artyści, kuratorzy, osoby prowadzące galerie sztuki współczesnej, ale także marszandzi i kolekcjonerzy. Uczestnicy, prócz przesłania dokumentacji (cv, karta zgłoszeniowa) i skanów najlepiej reprezentujących ich prac, zobowiązani są̨ do przedstawienia planu działań artystycznych na rok następujący po przyznaniu Nagrody. W ten sposób Fundacja chce zmobilizować ich do aktywnego i świadomego planowania swojej kariery.

Formuła Konkursu jest otwarta – nie zakłada ograniczeń tematycznych, ani geograficznych. By dotrzeć do jak najszerszej grupy utalentowanych młodych twórców, Fundacja rezygnuje ze standardowej praktyki wnoszenia opłat zgłoszeniowych oraz zapewnia całkowicie bezkosztowy udział artystów w wystawie laureatów I etapu. W ramach konkursu przewidziana jest prezentacja wybranych prac Laureatów I Etapu, prelekcja skierowana do artystów oraz konferencja medialna.

Nagroda Fundacji Grey House 2013
Zgłoszenia są przyjmowane do 15 czerwca 2013 roku
Fundacja Grey House Szara Kamienica
Kraków

Dodaj komentarz