• 2013-06-07

Konkurs Przyjazna Przestrzeń Publiczna

SARP Wrocław ogłosił kolejną edycję konkursu pod nazwą Przyjazna Przestrzeń Publiczna organizowanego we współpracy z wrocławskim Oddziałem Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Organizatorzy konkursu Przyjazna Przestrzeń Publiczna (źródło: materiały prasowe)

Organizatorzy konkursu Przyjazna Przestrzeń Publiczna (źródło: materiały prasowe)

Konkurs rozstrzygnięty zostanie w październiku, w ramach III edycji Dolnośląskiego Festiwalu Architektury DoFA’13 pod tegorocznym hasłem przewodnim Akupunktura Miasta. Nagrodzone i wyróżnione realizacje zostaną opublikowane w katalogu DoFA’13.

Celem konkursu jest promowanie jakości przestrzeni publicznej, obiektów lub zespołów obiektów współtworzących przestrzeń oraz rewaloryzacji obiektów, zespołów i terenów, a także przykładów architektury krajobrazu jako szczególnie interesujących dokonań twórczych w zakresie kształtowania ładu przestrzennego.

Nagrody przyznawane są kategoriach:

  • nowy obiekt (lub zespół obiektów) podkreślający walor istniejącej lub projektowanej przestrzeni publicznej jako przestrzeni dla lokalnej społeczności,
  • rewaloryzowany obiekt (lub zespół obiektów) podkreślający walor istniejącej lub projektowanej przestrzeni publicznej jako przestrzeni dla lokalnej społeczności,
  • nowy bądź rewaloryzowany obiekt (lub zespół obiektów) podkreślający walory krajobrazu

Konkurs Przyjazna Przestrzeń Publiczna
Zgłoszenia (wraz z załącznikami graficznymi) należy składać do 28 czerwca 2013 r., do godz. 15.00 w siedzibie Organizatora

Dodaj komentarz