• 2013-06-06

Czas Kultury o Toleracji w Niderlandach

Ukazał się nowy numer Czasu Kultury zatytułowany Tolerancja w Niderlandach, w którym autorzy omawiają perspektywy powodzenia społeczeństwa multikulturowego.

Pismo „Czas kultury”, nr 1/2013, okładka (źródło: materiały prasowe)

Pismo „Czas kultury”, nr 1/2013, okładka (źródło: materiały prasowe)

Doświadczenie współistnienia różnych kultur (religijnych, seksualnych, mniejszości narodowych, także emigranckich oraz ludzi dotkniętych niepełnosprawnością) często stwarza trudne do rozładowania napięcia.

Jest ono jednak okazją do formułowania na nowo pytania o to, czym są demokracja i tolerancja, oraz jakich mechanizmów negocjacji międzykulturowych powinny się uczyć społeczeństwa.

Dwumiesięcznik Czas Kultury jest pismem społeczno-kulturalnym, stawiającym sobie za cel krytyczną analizę i wartościującą prezentację nowych zjawisk w świecie współczesnej kultury na tle przemian społecznych. Czas Kultury wydawany jest nieprzerwanie od 1985 roku.

Czas Kultury
nr 1/2013

Dodaj komentarz