• 2013-06-05

Grzegorz Mart performatywnie o obrazach filmowych

6 czerwca w Bunkrze Sztuki w Krakowie rozpocznie się cykl performansów malarsko-filmowych pt. Obrazy filmowe, których autorem jest Grzegorz Mart.

Grzegorz Mart przy pracy (źródło: materiały prasowe organizatora)

Grzegorz Mart przy pracy (źródło: materiały prasowe organizatora)

Cykl performansów malarsko-filmowych Grzegorza Marta przygotowany dla Bunkra Sztuki rozwija pomysł artysty realizowany od kilku miesięcy, opatrzony wspólnym tytułem Obrazy filmowe. Artysta ogniskuje swoje codzienne działania przede wszystkim na dokumentacji filmowej wydarzeń artystycznych, a jego etiudy obrazują wiele ważnych w ostatnich latach wydarzeń. Obrazy filmowe niejako również stąd wynikają.

Przyjmując, że zadaniem dokumentalisty jest utrwalenie wspomnień o zdarzeniu w zakresie i formie najbliższym doświadczaniu tego wydarzenia, można zauważyć, że margines pozostawiony na odautorski komentarz jest stosunkowo wąski. Obrazy filmowe rozszerzają i redefiniują te peryferia. Są rodzajem subiektywnego artystycznego dokumentu, w którym postrzeganie zjawiska przez dokumentalistę-artystę jest dalece indywidualne, jednak nie polega na manipulacji faktami, lecz innowacji w zakresie medium kreacji, rejestracji i przekazu.

Grzegorz Mart w kolejnych dniach trwania prezentacji podejmie się reinterpretacji filmów zgromadzonych w Kolekcji Bunkra Sztuki – śladów istotnych przemian w sztuce powszechnej, często produkowanych przy udziale Galerii.

Koncepcja Obrazów filmowych wiąże się ze zjawiskiem przekładu intermedialnego. Wykorzystując filmy – ruchome obrazy, oswojone w świecie sztuki od około stu lat, i malarstwo – technikę utożsamianą z kreacją od samego początku twórczej aktywności człowieka, artysta podejmuje próbę tłumaczenia historycznie młodszego medium za pomocą starszego. Śledząc formy zmieniającego się w ułamkach sekund obrazu filmowego, podąża pędzlem lub – w przypadku rysunków – markerem, za zmieniającymi się układami, które traktuje jako abstrakcyjny zbiór kształtów. Dynamika plamy lub kreski zdeterminowana jest ruchem klatek filmowych. Wykluczając z filmów fabułę, artysta odkrywa abstrakcyjny potencjał filmu, medium chyba cały czas uważanego za najlepszą reprezentację rzeczywistości. Paradoksalnie kreacje Obrazów filmowych w głębi swojej struktury są próbą dotarcia do możliwie najwierniejszego odwzorowania.

Pomysł Grzegorza Marta, zakotwiczony głęboko w dokumentalnym spojrzeniu na zadania i pracę artysty, jest świadomym wykorzystaniem dwóch kodów: abstrakcji i figuracji lub inaczej – artysta jest orędownikiem paradygmatu tradycyjnego i awangardowego w spojrzeniu na rzeczywistość. Obrazy filmowe uwypuklają potencjał realistyczny abstrakcji i abstrakcyjny figuracji. Intermedializm podobnych działań pokazuje zakorzenienie w dziedzictwie sztuki, które odkrywane jest przy użyciu współczesnych technologii, a tradycja niejako uprawomocnia medialny eksperyment.

Grzegorz Mart (ur. 1984) jest historykiem medycyny, absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi, studentem Wydziału Intermediów krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Jest także dokumentalistą, fotografem, performerem i malarzem.

Kurator: Krzysztof Siatka

Grzegorz Mart, Obrazy filmowe
Wernisaż: 6 czerwca 2013 roku, godz. 18.00
Wystawę można oglądać do 7 lipca 2013 roku
Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, Galeria Dolna
Pl. Szczepański 3a
Kraków

Dodaj komentarz