• 2013-06-05

XVI Dni Książki Żydowskiej z Ruth Klüger w Warszawie

9 czerwca w Austriackim Forum Kultury w Warszawie rozpoczną się XVI Dni Książki Żydowskiej.

Na zdjęciu: Ruth Klüger (źródło: materiały prasowe organizatora)

Na zdjęciu: Ruth Klüger (źródło: materiały prasowe organizatora)

9 czerwca, godz. 17.00

  • Projekcja filmu Życie dalej Ruth Klüger oraz rozmowa z Ruth Klüger prowadzona przez prof. Bożenę Chołuj. Życie dalej Ruth Klüger (reż. Renata Schmidtkunz, A 2011, 84 min) to portret pochodzącej z Wiednia amerykańskiej literaturoznawczyni Ruth Klüger na tle tych wła­śnie zagadnień, w czterech miejscach, które ukształtowały jej życie: w Wiedniu, Kalifornii, Getyndze i Izraelu.

Ruth Klüger – ur. 1931 w Wiedniu. Przebywała w obozach koncentracyjnych Theresienstadt, Auschwitz-Birkenau i Chri­stianstadt. W 1947 r. emigrowała do USA i tam studiowała anglistykę i germanistykę. Obecnie mieszka w Irvine/Kalifornia oraz w Getyndze i pracuje jako literaturoznawczyni.

Prof. dr hab. Bożena Chołuj – germanistka, wykłada na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Viadrina we Frank­furcie nad Odrą, współzałożycielka Gender Studies na UW.

Renata Schmidtkunz – reżyserka, redaktorka, moderatorka. Wielokrotnie nagradzana za działalność publicystyczną. Mieszka w Wiedniu.

10 czerwca, godz. 18.00

  • Julian Tuwim — dyskusja z udziałem Aliny Molisak, Belli Szwarcman-Czarnoty, Michała Głowińskiego i Piotra Matywieckiego. Julian Tuwim był i jest jednym z najczęściej i najintensywniej czytywanych poetów w Polsce, ale też i jednym z najbardziej dyskutowanych. Mówi się o jego poezji, ale i o nim samym. Kim był – Polakiem? Żydem? I kim był dla Polaków? Kim dla Żydów?

Alina Molisak –  badaczka literatury, doktor na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się literaturą Zagłady, literaturą polsko-żydowską i poetyką miejskich przestrzeni XX-wiecznych.

Bella Szwarcman-Czarnota – filozofka, tłumaczka, współzałożycielka, redaktorka i felietonistka dwumiesięcznika Midrasz. Autorka książek Mocą prze­pasały swe biodra, Znalazłam wczorajszy dzień oraz Cenniejsze niż perły.

Michał Głowiński – historyk literatury, emerytowany profesor IBL PAN. Autor wielu publikacji krytycznoliterackich oraz kilkudziesięciu książek.

Piotr Matywiecki to poeta, eseista i krytyk literacki. Autor tomów poetyckich: Podróż, Struna, Płanetnik i śmierć, Anioł z ognia i lodu, Światło jednomyślne, Nawrócenie Maxa Jacoba, Poematy biblijne, Improwizacje i światy, Zwyczajna, symboliczna, prawdziwa.

11 czerwca, godz. 18.00

  • Getto warszawskie – przewodnik po nieistniejącym mieście. O drugim wydaniu przewodnika z współautorką Barbarą Engelking oraz rozmawia Piotr Paziński

Getta warszawskiego nie ma. Można wprawdzie dostrzec okruchy jego murów czy fragmenty bruku ulicznego, ale w swej istocie ta część miasta, warszawska dzielnica zamknięta, jest przed nami zakryta: ziemią, asfaltem, fundamentami nowych domów i niepamięcią. Jedynym obszarem, gdzie można jeszcze odnaleźć mieszkańców getta wraz z ich domami i ulicami, z ich życiem, cierpieniem i śmiercią, jest miejsce w naszej pamięci. Przewodnik oprowadza po mieście nieistniejącym. Jest ono zbudowane z wielu indywidualnych zapisów, świadectw i dokumentów. Na ich podstawie autorzy odtwarzają topografię getta, ówczesne realia i atmosferę tamtych miejsc i dni.

Barbara Engelking to psycholog i socjolog, profesor i kierowniczka Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN. Zajmuje się badaniem historii getta warszawskiego, okupacyjnej Warszawy i zagłady Żydów. Jest autorką książek związanych z zagadnieniami Holokau­stu.

12 czerwca, godz. 18.00

  • Projekcja adaptacji Zamku Franza Kafki w reż. Michaela Haneke’go oraz dyskusja z udziałem Tadeusza Sobolewskiego i Anny Wołkowicz.

Prowadzenie: Adam Lipszyc
Scenariusz: Michael Haneke, Franz Kafka
Reżyseria: Michael Haneke, Austria 1997, 90 min.

Tadeusz Sobolewski – krytyk filmowy, dziennikarz, publicysta.
Anna Wołkowicz – germanistka, literaturoznawczyni.
Adam Lipszyc – filozof, tłumacz, eseista.

XVI Dni Książki Żydowskiej
Wydarzenia odbędą się od 9 do 12 czerwca 2013 roku
Austriackie Forum Kultury
ul. Próżna 7/9
Warszawa

Dodaj komentarz