• 2013-06-04

Schlabs poszukujący w Domku Romańskim

Od 6 czerwca w Dolnośląskim Centrum Fotografii Domek Romański we Wrocławiu będzie można oglądać wystawę fotografii pt. Schlabs poszukujący. Fotografia z lat 1952-1957.

Fot. Bronisław Schlabs, Bez tytułu, ok. 1955-1956 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Fot. Bronisław Schlabs, Bez tytułu, ok. 1955-1956 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Twórczość poznańskiego fotografa – Bronisława Schlabsa (1920 – 2009) – zajmuje znaczące miejsce w historii polskiej fotografii, przy czym pod soczewką badaczy znajdują się przede wszystkim abstrakcyjne fotogramy, powstające w latach 1958-1961. Prace te pokazywane, obok fotografii Zdzisława Beksińskiego i Jerzego Lewczyńskiego, na słynnej wystawie Pokaz zamknięty w 1959 roku (nazwanej przez Alfreda Ligockiego pokazem Antyfotografii), spotykały się również z zainteresowaniem na scenie międzynarodowej, m.in. przedstawiciela niemieckiej fotografii subiektywnej – Otto Steinerta; natomiast w 1960 roku zostały pokazane na słynnej wystawie The Sense of Abstraction in Contemporary Photography w Museum of Modern Art w Nowym Jorku.

Ekspozycja pozwoli na przyjrzenie się pracom artysty, powstającym przed fotogramami, w pierwszych latach fotograficznej twórczości. Choć w okresie tym Schlabs, podobnie jak wielu polskich fotografów, realizował program socrealizmu, nawiązując również do popularnej nadal wówczas estetyki piktorializmu, jednocześnie wykonywał fotografie o widocznej reminiscencji międzywojennej awangardy. Właśnie te ostatnie, w znakomitej większości nigdy nie prezentowane prace (pierwszy raz eksponowane były w 2011 r. w Galerii Piekary), zostaną wydobyte z cienia rzucanego przez fotogramy na całe oeuvre artysty.

Prezentowane fotografie ukazują wachlarz różnorakich poszukiwań Schlabsa, w których autor nawiązuje do tradycji awangardowej, zwłaszcza zaś do niemieckiej szkoły Bauhausu i wywodzącego się z niej nurtu Neue Sehen. Równocześnie jednak odnajdujemy w nich nieliczne ślady fascynacji Nową Rzeczowością, czy wreszcie eksperymenty zbliżone do estetyki fotografii subiektywnej. Do najbardziej interesujących należą z pewnością liczne, nieznane dotąd szerszej publiczności dyptyki, łączące odbitkę pozytywową i negatywową. Ostatnią grupę prac tworzą makrofotografie, w których fotografowana rzeczywistość zostaje wyabstrahowana z kontekstu i staje się abstrakcyjną kompozycją. Te nawiązujące do twórczości Aarona Siskinda zdjęcia, stanowią już preludium do szeroko znanych fotogramów.

Dorota Łuczak

Bronisław Schlabs urodził się 14 sierpnia 1920 roku w Poznaniu. Z wykształcenia był inżynierem budownictwa, z powołania malarzem, fotografem, organizatorem wystaw. W 1953 r., gdy miał 33 lata rozpoczął swoją działalność fotograficzną. W tym samym roku wstąpił do Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego.W roku 1975 Schlabs wrócił do fotografii cyklem „Akcja dzieło”. Stosował technikę łączącą fotografię z malarstwem. Mimo iż zajmował się wówczas sztuką przedstawiającą (zaczął tworzyć portrety), widoczne były reminiscencje jego dawnych poszukiwań twórczych. W 1987 roku powstał pierwszy cykl foto-obrazów, w których B. Schlabs we właściwy tylko sobie sposób połączył malarstwo z fotografią, do połowy lat 90. powstało kilkanaście takich cykli, m.in. Wizerunki, Wspomnienie lata, Wieczny sen, Najskromniejsze epitafium. Bronisław Schlabs zmarł 5 sierpnia 2009 r. w wieku 89 lat. Został pochowany na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu.

Prace artysty znajdują się w zbiorach MOMA w Nowym Jorku, Muzeum im. Puszkina w Moskwie, Folkwang Museum w Essen, Muzeum Narodowego w Pradze, Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum Narodowego w Warszawie.

Kurator: Cezary Pieczyński

Organizator: Dolnośląskie Centrum Fotografii Domek Romański, Galeria Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu
Współorganizator: Galeria Piekary w Poznaniu

Schlabs poszukujący. Fotografia z lat 1952-1957
Wystawę można oglądać od 6 czerwca do 24 lipca 2013 roku
Dolnośląskie Centrum Fotografii Domek Romański
Galeria Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu

Dodaj komentarz