• 2013-06-04

Miasto Poezji – Lubelskie Spotkania Literackie

Tegoroczna edycja Festiwalu Miasto Poezji w Lublinie rozpoczyna się 3 czerwca a w programie m.in. spotkania z pisarzami – Marcinem Świetlickim, czy Andrzejem Sosnowskim oraz warsztaty literackie, wykłady, pokazy filmowe i wernisaże.

„Miasto Poezji" - Lubuskie Spotkania Literackie, logo (źródło: mat. prasowe)

„Miasto Poezji" - Lubuskie Spotkania Literackie, logo (źródło: mat. prasowe)

Lublin ze swoją atmosferą i tradycją stanowi wyjątkowe miejsce do rozmów o poezji, spotkań z poetami, ale też do przeprowadzania różnorodnych działań społeczno-artystycznych popularyzujących poezję.

W roku 2009 charakterystycznym rysem Festiwalu było włączenie w jego program Mieszkań Poezji – działań w przestrzeni prywatnej. Tak więc współtwórcami i animatorami Miasta Poezji stali się również ci, którzy w swoich mieszkaniach wykreowali nawet najprostsze wydarzenie inspirowane poezją. W czasie takich spotkań czytane były ulubione wiersze gospodarzy czy też odbywało się spotkanie autorskie z zaproszonym poetą.

Organizatorom Festiwalu zależy, aby Miasto Poezji budowane było przez mieszkańców Lublina – stąd współpraca z wieloma środowiskami, osobami oraz szerokie ramy programowe pozwalające spotkać w Mieście Poezji zarówno amatorów, jak i uznanych poetów i krytyków. Miasto Poezji ma swoją agorę, ale też liczne zaułki, pasaże, uliczki. Duchowym patronem lubelskich spotkań poetyckich stał się Józef Czechowicz, a nagroda literacka przyznawana przez Miasto Poezji nazwana została Kamień – tak jak tytuł pierwszego tomu wierszy poety z roku 1927.

Wybrane wydarzenia Festiwalu Miasto Poezji 2013:

4 czerwca

 • godz. 17.00, Składanie wierszy – spotkanie z Jackiem Podsiadło, prowadzenie prof. Paweł Próchniak
 • godz. 19.00, Składanie wierszy – 19.00 – warsztaty z Jackiem Podsiadło

5 czerwca

 • godz. 16.30 – Urodziny Piotra Matywieckiego
 • godz. 17.00 – Stulecie Xiędza Fausta – o twórczości Tadeusza Micińskiego rozmawiają prof. Wojciech Gutowski, prof. Jarosław Ławski, prof. Paweł Próchniak, dr Tomasz Kozak
 • godz. 18.30 – Stulecie Xiędza Fausta – pokaz filmu dr Tomasza Kozaka oraz słuchowiska opartego na fragmentach powieści Tadeusza Micińskiego Xiądz Faust w wykonaniu zespołu PITZ

6 czerwca

 • godz. 17.00 - Tajemnica wiersza – rozmawiają Marcin Baran i Marcin Sendecki, prowadzenie prof. Paweł Próchniak
 • godz. 18.00 – wręczenie Nagrody Kamień Andrzejowi Sosnowskiemu, laudację wygłosi prof. Piotr Śliwiński
 • godz. 18.30 – Tajemnica wiersza – spotkanie z Andrzejem Sosnowskim, laureatem Nagrody Kamień, prowadzenie prof. Piotr Śliwiński

7 czerwca

 • godz. 16.00 – Spotkanie z ks. prof. Alfredem Wierzbickim połączone z prezentacją tomiku Autoportret z miastem
 • godz. 17.00 – Czechowicz w Lublinie: Od dzieciństwa po Pisma Zebrane - w spotkaniu udział wezmą prof. Jerzy Święch, prof. Andrzej Niewiadomski i dr Jarosław Cymerman, spotkanie poprowadzi prof. Andrzej Tyszczyk
 • godz. 18.30 – Prezentacja numeru Tekstualiów poświęconego literackiemu obrazowi Wołynia w tekstach pisarzy polskich, ukraińskich, rosyjskich i żydowskich. Spotkanie z udziałem Żanety Nalewajk (red. naczelna) i Piotra Mitznera
 • godz. 19.30 – Spotkanie poświęcone Papuszy i poetkom cygańskim z udziałem Marty Jastrzębskiej i Piotra Mitznera

Miasto Poezji – Lubelskie Spotkania Literackie
od 3 do 7 czerwca 2013 roku
Lublin

Dodaj komentarz