• 2013-06-01

Wręczenie Medalu św. Krzysztofa

3 czerwca w Pałacu Krzysztofory w Krakowie odbędzie się uroczystość wręczenia Medalu św. Krzysztofa (3. edycja), przyznawanego przez Kapitułę pod przewodnictwem Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego.

Wizerunek św. Krzysztofa (źródło: mat. prasowe)

Wizerunek św. Krzysztofa (źródło: mat. prasowe)

Medalem św. Krzysztofa Muzeum Historyczne Miasta Krakowa pragnie uhonorować i wyróżnić osoby, instytucje, firmy, które od wielu lat wspierają je finansowo, w formie barterów jak również organizacyjnie, służą wsparciem merytorycznym, identyfikują się z Muzeum i jego działalnością, wspierają je na różnych polach, ważnych dla pełnienia misji – poznawać, chronić, przybliżać współczesnym i przekazywać następcom niepowtarzalne dziedzictwo Krakowa.

W tegorocznej edycji medalem zostali wyróżnieni:

  • W kategorii Współpraca i wsparcie merytoryczne

prof. dr hab. Krzysztof Zamorski – profesor nauk historycznych, wykładowca UJ, w uznaniu zasług za niezawodną, wieloletnią współpracę, zaangażowanie i cenne wsparcie merytoryczne i naukowe podczas pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w latach 2004-2011.

  •  W kategorii Wsparcie finansowe

Pan Ryszard Wysokiński – dyrektor Centrum Handlowego Galeria Krakowska, w uznaniu zasług w wieloletnim finansowym wspieraniu ważnych projektów muzealnych (współpraca z rozpoczęła się w 2006 r. podczas realizacji muzealnych projektów jubileuszowych, związanych z obchodami 750–lecia lokacji Krakowa na prawie magdeburskim, była kontynuowana w następnych latach poprzez wspieranie finansowe kolejnych edycji konkursu szopek krakowskich).

  • W kategorii Krzewienie świadomości historycznej i kontynuowanie krakowskich tradycji i obyczajów

Pani Barbara Miszczyk, historyk, wieloletni pracownik Biblioteki Naukowej i Archiwum Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, prezes Koła Przyjaciół Bronowic oraz Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury, w uznaniu zasług na polu działalności na rzecz ochrony, kultywowania i upowszechniania lokalnego dziedzictwa kulturalnego.

Wręczenia nagród dokona Kanclerz Kapituły Medalu św. Krzysztofa Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski.

Kapitułę Medalu św. Krzysztofa stanowią: Kanclerz Kapituły – Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, Przewodniczący Rady Muzeum Historycznego Miasta Krakowa prof. dr hab. Jacek Purchla, prof. dr hab. Stanisław Waltoś – Przewodniczący Stałej Konferencji Dyrektorów Muzeów Krakowskich, Michał Niezabitowski – Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

Autorem medalu jest Karol Badyna – artysta rzeźbiarz, pracownik naukowy Wydziału Rzeźby krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Wręczenie medalu św. Krzysztofa
3 czerwca 2013 o godz. 13.00 w Pałacu Krzysztofory
Rynek Główny 35, Kraków

Dodaj komentarz