• 2013-06-01

Maria Stanget-Kantor i Lech Stangret o Tadeuszu Kantorze

4 czerwca w tarnowskim BWA Maria Stangret-Kantor i Lech Stangret opowiedzą o życiu i twórczości Tadeusza Kantora. Spotkanie będzie połączone z promocją katalogu wystawy Jak się staje, kim się jest.

Na ulicy w Tokio (1982), od lewej: Lech Stangret, Maria Kantor, Teresa Wełmińska, Tadeusz Kantor, archiwum Lecha Stangreta

Na ulicy w Tokio (1982), od lewej: Lech Stangret, Maria Kantor, Teresa Wełmińska, Tadeusz Kantor, archiwum Lecha Stangreta

Lech Stangret o wpływie Tarnowa na Tadeusza Kantora:

Oczywiście lata spędzone w Tarnowie wywarły istotny wpływ na Tadeusza Kantora, choćby na rozwój jego zainteresowań, fascynacj i życiowe wybory. Wielopole Skrzyńskie, gdzie przeżył dzieciństwo miało raczej wymiar symboliczny. Było taką idylliczną krainą do której nie ma powrotu, bo unicestwił ją czas i tragiczna historia. Idealnie więc wpisywało się w rozwijaną od Umarłej klasy idee pamięci i procederów wywoływania wspomnień. Lata gimnazjalne to czas bardziej konkretny, podejmowania pierwszych ważnych, samodzielnych decyzji, a nie świata dziecięcej imaginacji. To przecież w Tarnowie – jak podkreślał w swych wywiadach – postanowił zostać malarzem i to sławnym malarzem. Warto zwrócić uwagę, iż swoim młodzieńczym, gimnazjalnym zauroczeniom Kantor pozostawał wierny do ostatnich dni swej twórczości, np. fascynacji Wyspiańskim.

O katalogu pod redakcją Wiktorii Szczupackiej:

Publikowane w książce rozmowy przeprowadzone z socjologiem sztuki Pascalem Gielenem i historykiem sztuki Peterem J. Schneemannem, traktujące o współczesnej osobowości twórczej i strategiach autobiograficznych, stanowią poniekąd metaforyczne naruszenie pomnika figury artysty. Obaj rozmówcy zajmują się bowiem jej badaniem: Gielen jako dyrektor centrum badawczego Arts in Society przy Uniwersytecie Groningen oraz autor i redaktor serii książek Arts in Society (Fontys College for the Arts, Tilburg); Schneemann zaś jako m.in. lider projektu badawczego Tryby recepcji w nowoczesności i obecnie: utopijne wizje oddziaływania sztuki, strategie i metody, pola manewru, a także jeden z kuratorów wystawy Ego Documents. Rozmowom tym towarzyszą opisy prac i metod twórczych prezentowanych w Tarnowie artystów, a także teksty kuratorek projektu – Agnieszki Pindery i Mariki Zamojskiej. Uzupełniają je wstęp dyrektorki BWA i rozmowa z córką Tadeusza Kantora – Dorotą Krakowską.

Maria Stangret-Kantor i Lech Stangret, Jak się staje, kim się jest
Spotkanie odbędzie się 4 czerwca 2013 roku o godzinie 18.00
Galeria BWA
Pałacyk Strzelecki, ul Słowackiego 1
Tarnów

Dodaj komentarz