• 2013-05-31

Współczesna architektura Słowacji w obiektywie L’ubo i Moniki Stacho

Do 2 czerwca w Muzeum Architektury we Wrocławiu można oglądać wystawę pt. Współczesna architektura Słowacji (1989-2013) w obiektywie L’ubo i Moniki Stacho.

Fot. L'ubomir Stacho (źródło: materiały prasowe organizatora)

Fot. L'ubomir Stacho (źródło: materiały prasowe organizatora)

Na wystawie w Muzeum Architektury można zobaczyć fotografie L’ubo i Moniki Stacho dokumentujące przemiany architektonicznego pejzażu Słowacji. To pierwszy pokaz ekspozycji w Polsce. Ekspozycja zainicjowana przez ostrawski Gabinet Architektury (Kabinet architektury/ SPOK ) ma charakter wystawy objazdowej i była już pokazywana na Słowacji, w Wielkiej Brytanii i w Czechach.

Na kilkudziesięciu barwnych zdjęciach autorzy sportretowali współczesne realizacje – budynki prywatne i publiczne, założenia parkowe, kompleksy biurowo-usługowe, obiekty handlowe, centra kultury. Ważne miejsce wśród nich zajmuje ostatni artystyczny projekt L’ubo Stacha Dwa Domy jednego Pana, w którym autor portretuje słowackie – chrześcijańskie i żydowskie – budowle sakralne.

Wystawa daje możliwość zapoznania się z pracami architektów pokolenia lat trzydziestych XX wieku, takich jak Štefan Svetko czy Ivan Matušik, ale zarazem możemy być świadkami dokonań najmłodszej generacji twórców, reprezentowanych tu m.in. przez Benjamina Bradňanskiego. Zgromadzone prace prezentują szerokie i rozmaite wykorzystanie zasad typologii, zastosowane tu przeważnie w obiektach mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej wybudowanych na terenie Słowacji w czasie ostatniego dwudziestolecia. Wrocławska ekspozycja jest powiększona o najnowsze, słowackie realizacje z lat 2011-2013, do których należą między innymi obiekt wielofunkcyjny Cassovar w Koszycach architekta Závodnego i centrum handlowe Centrál w Bratysławie projektu architekta Ivana Kubíka.

Ekspozycja nie przedstawia procesu twórczego, ale gotowe dzieła. Nie ma wiec na niej modeli, planów i rysunków, a jedynie fotograficzny zapis ukończonych założeń. Jest to jednak zapis najwyższej jakości – zwiedzający wystawę ma możliwość zobaczyć dzieła współczesnej słowackiej architektury drugiej połowy XX wieku i pierwszej dekady nowego tysiąclecia na oddających w niezawodny sposób ich atmosferę zdjęciach Lubomira Stacha, jednego z najlepszych fotografów słowackiej architektury. Ten wyjątkowy twórca, który dzieli swoją twórczość między autorską fotografię koncepcyjną a portretowanie architektury, w niezrównany sposób wprowadza w architekturę Słowacji każdego, kto naprawdę jest jej ciekawy.

Fot. L'ubomir Stacho (źródło: materiały prasowe organizatora)

Fot. L'ubomir Stacho (źródło: materiały prasowe organizatora)

L’ubomir Stacho jest fotografem, profesorem w Akademii Sztuki i Designu w Bratysławie. Swoje zdjęcia pokazywał na licznych wystawach i konkursach na całym świecie, jest zdobywcą głównej nagrody na Biennale Fotografii w Metropolitan Museum of Photography w Tokio. Fotografie L’ubo Stacha znajdują się w stałych zbiorach Slovak National Gallery w Bratysławie, City Gallery Brno, National Gallery Prague, UMPRUM Museum Prague, Bibliotece Narodowej w Paryżu i Jane Corkin Gallery w Toronto oraz w kolekcjach prywatnych.

L’ubo Stacho zajmuje się fotografią dokumentalną i artystyczną, instalacjami i sztuką video. Głównym tematem jego multimedialnych prac jest czas, któremu poświęca kolejne cykle fotografii i filmów video: Manifest of time (1976-84), Time (1980-83), Symbols (1985-89), Metaphors (1990), czy Parables (1998).

Tekst: Marián Zervan

Współczesna architektura Słowacji (1989-2013) w obiektywie L’ubo i Moniki Stacho.
Wernisaż: 28 lutego 2013 roku, godz. 17.00
Wystawa potrwa do 2 czerwca 2013 roku
Muzeum Architektury
Bernardyńska 5
Wrocław

Dodaj komentarz