Oskar Hansen – otwieranie modernizmu

Od 6 do 7 czerwca w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie potrwa międzynarodowa konferencja pt. Oskar Hansen – otwieranie modernizmu.

Oskar Hansen (źródło: materiały prasowe organizatora)

Oskar Hansen (źródło: materiały prasowe organizatora)

Oskar Hansen – otwieranie modernizmu to pierwsza międzynarodowa konferencja na temat twórczości Oskara Hansena (1922-2005), architekta, artysty i dydaktyka, związanego z kluczowym dla architektury powojennego modernizmu środowiskiem Team 10.

Gromadząc znakomitych badaczy historii sztuki i architektury, konferencja pozwoli przyjrzeć się na nowo wybranym aspektom działalności Hansena: usytuować jego twórczość w relacji do działalności innych architektów z Europy Środkowo-Wschodniej związanych z Team 10, przeanalizować relację jego projektów urbanistycznych do realiów socjalistycznego państwa, poddać dyskusji projekty łączące architekturę i media oraz, badając jego działalność dydaktyczną na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, postawić pytanie o istnienie tzw. tradycji hansenowskiej w sztukach wizualnych.

Konferencja inauguruje projekt badawczy i wystawienniczy realizowany we współpracy z Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) i Szkołą Architektury w Bergen. W ramach projektu odbędą się m.in. spotkania poświęcone Oskarowi i Zofii Hansenom, sympozjum i warsztaty architektoniczne oraz ukażą się dwa wydawnictwa (publikacja pokonferencyjna przygotowana we współpracy z Wydziałem Architektury Uniwersytetu Columbia oraz książka Team 10 East rozwijająca koncepcję zarysowaną podczas jednego z paneli konferencji). Zwieńczeniem projektu będzie wystawa poświęcona twórczości Oskara Hansena w Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA), której otwarcie jest zaplanowane na lipiec 2014 roku.

Konferencja została zrealizowana dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię w ramach dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Uczestnicy konferencji: Claire Bishop, Tamara Bjažić Klarin, David Crowley, Tomasz Fudala, Jola Gola, Svein Hatløy, Dirk van den Heuvel, Bartomeu Marí, Ákos Moravánszky, Maroje Mrduljaš, Hans Ulrich Obrist, Joan Ockman, Grzegorz Piątek, Eeva-Liisa Pelkonen, Felicity D. Scott, Karol Sienkiewicz, Łukasz Stanek, Andrzej Szczerski, Mark Wasiuta, Axel J. Wieder, Łukasz Wojciechowski.

Oskar Hansen – otwieranie modernizmu
6-7 czerwca 2013 r.
Muzeum Sztuki Nowoczesnej
Warszawa

Dodaj komentarz